Trang Chủ > Giải Đáp

Thắc mắc 30: Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh

holy spirit.jpg

Em xin kính chào BBT, xin BBT cho em hỏi về ấn tín bí tích tại sao chỉ có ở 3 BT Rửa tội. Thêm Sức và Truyền Chức. Các vấn đề về ấn tín em đã hiểu nhưng chỉ thắc mắc một điều là điều gì đã làm cho 3 BT ghi vào linh hồn dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được?

Xin trả lời: 

Thưa bạn, đây là ba Bí tích đặc biệt của Kitô Giáo, mỗi Bí tích này chỉ lãnh một lần trong đời và có hiệu quả mãi mãi. Bí Tích Rửa Tội là Bí tích cửa ngõ bước vào đời sống Kitô hữu được Chúa Thánh Thần ghi dấu cách đặc biệt cho ta trở thành con cái Chúa và Hội thánh. Bí tích Thêm sức tiếp tuc đươc Chúa Thánh Thần ban ơn sức mạnh giúp ta trưởng thành hơn trong đời sống đức tin hàng ngày và thêm động lực để ta rao giảng ơn Chúa. Bí Tích truyền chức là bí tích Chúa Giê-su đã lập để ban quyền Linh mục cho những người được chọn đặc biệt, Ngài ban ơn thánh hóa giúp họ ăn ở xứng đáng và chu toàn chức vụ cứu rỗi mỗi người. Tóm lại, các Bí tích đều ban ân sủng, nhưng ba Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức ngoài ân sủng còn in vào linh hồn ta một dấu ấn thiêng liêng không hề mất, nên chỉ có thể được lãnh nhận một lần mà thôi.

BBT

 


Các bài viết mới hơn


Các bài viết cũ hơn
     Thắc mắc 29. Hành trình Đức tin nghĩa là sao?
     Thắc mắc 28. "Mầu nhiệm" được hiểu như thế nào?
     Thắc mắc 27. Ý nghĩa và Sơ đồ Năm Phụng Vụ
     Thắc mắc 26. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các cử hành Phụng vụ của Hội Thánh
     Thắc mắc 25. Cách thức Cầu nguyện - Khẩu nguyện và Tâm Nguyện
     Thắc mắc 24. Ấn tín của Bí tích Rửa Tội
     Thắc mắc 23. Việc Xông Hương trong Thánh Lễ
     Thắc mắc 22. Lương dân và Ơn cứu độ
     Thắc mắc 21. Tội nguyên tổ
     Thắc mắc 20. Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Thánh Kinh