Trang Chủ > Giải Đáp

BBT mến, tôi có thắc mắc về Phụng vụ Kitô giáo. Tôi đang học giáo lý dự tòng và đang tìm hiểu về phụng vụ Kitô giáo, tôi đã hiểu được thế nào là mùa phụng vụ và năm phụng vụ, nhưng có một vấn đề tôi không biết phải hiểu như thế nào về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Hội Thánh và các cử hành phụng vụ của Hội Thánh? Xin BBT cắt nghĩa giúp tôi hiểu vấn đề này. Xin cảm ơn.

DTC dle01.jpgtrong suot 10x350.pngQúy bạn thân mến,

Lời đầu tiên, BBT xin cảm ơn quý bạn đã gửi thắc mắc về cho chúng tôi. Thắc mắc về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Hội Thánh và các cử hành phụng vụ của Hội Thánh là một thắc mắc rất hay, vì chính qua sự hiểu biết này mà mỗi người ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa quyền năng cũng như ý thức hơn trong việc tham dự các cử hành phụng vụ của Hội Thánh để sinh muôn ơn phúc cho mọi người. Để giúp giải đáp thắc mắc của quý bạn, BBT xin được trình bày qua hai điểm sau:

1. Phụng vụ - Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh

Mỗi lần đến ngày 25.12, Hội Thánh cử hành Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh. Chắc hẳn quý bạn cũng biết Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người và Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cách đây hơn 2000 năm. Ngài đã rao giảng, chữa lành, làm nhiều phép lạ… tất cả các hoạt động Ngài thực hiện qua chính thân xác bằng xương bằng thịt của Ngài tại đất nước Do Thái và đã chết trên thập giá để hoàn tất công cuộc cứu độ loài người. Ngài đã chết thật sự trên cây thập giá, do đó, có nhiều người thắc mắc vậy tại sao ngay nay Ngài vẫn sống?

Quả thực, Ngài đã sống lại và vẫn tiếp tục hiện diện với con người nhưng là một sự hiện diện mới, và sự hiện diện đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể là Mình Máu Thánh Ngài. Ngài không còn hiện diện một cách thể lý bằng xương bằng thịt như ngày xưa trên đất nước Do Thái, nhưng là một sự hiện diện mầu nhiệm của thân xác phục sinh từ cõi chết. Một sự hiện diện mà mắt thể lý của tôi và của quý bạn không thể thấy như người Do Thái thấy Ngài ngày xưa. Nhưng hôm nay đây, chúng ta thấy Ngài qua Mầu Nhiệm Thánh Thể và chính Hội Thánh hữu hình trần gian. Đây là một sự hiện diện mới, một sự hiện diện mầu nhiệm quyền năng của Chúa mời gọi tôi và quý bạn tin vì Chúa muốn mọi người tin vào sự hiện diện vô hình đầy quyền năng của Chúa, vì chính Chúa đã xác quyết “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20, 29). Đức Giêsu hiện diện và hành động trong thời nay qua Nhiệm Thể Ngài, giống như Ngài đã hành động trong thời Tin Mừng của Ngài qua thân xác bằng xương bằng thịt của Ngài.

DTC dle.jpgtrong suot 10x350.pngVà vì hiện diện trong Hội Thánh như thế, Ngài cũng hiện diện trong các hoạt động Phụng vụ mà quý bạn đang thắc mắc đây. Vậy, mỗi lần nhắc đến “Phụng vụ”, quý bạn cần việc hiểu rằng Chúa Giêsu đang hiện diện. Quý bạn cần biết thêm “phục vụ” là hành động dành cho con người, giữa con người với nhau. Nhưng “Phụng vụ” là việc dành riêng cho Thiên Chúa – Đấng Ngàn Trùng Chí Thánh, nên cần phải có những quy định rõ ràng về cử hành Phụng vụ để con người là loài thụ tạo bất toàn biết dựa vào đó mà biểu tỏ tấm lòng thờ phượng xứng đáng nhất dâng lên Thiên Chúa là Đấng Thánh Chí Tôn – Đấng Chân Thiện Mỹ - Đấng Giàu Lòng Thương Xót – Đấng đáng được chúc tụng và thờ lạy kính yêu.

2. Phụng vụ - Cử hành Phụng vụ của Hội Thánh

Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh (1) được thừa tác viên hợp pháp (2) cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh (3). Cử hành có tính Phụng vụ đòi hỏi phải có 3 yếu tố này. Việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh nghĩa là nghi lễ chính thức của Hội Thánh phải được ấn định trong sách Phụng vụ chứ không phải là lời nguyện tự phát theo sáng kiến cá nhân; thừa tác viên hợp pháp là những người được Hội Thánh cắt đặt và ban quyền chủ sự, và cử hành đúng nghi thức của Hội Thánh đã ấn định; và phải cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh vì Phụng Vụ không bao giờ có tính cá nhân cho dù thừa tác viên cử hành một mình.

Vậy đâu là những việc của cử hành Phụng vụ. Đó chính là Thánh lễ, 7 Bí tích và các giờ kinh Phụng vụ (giờ kinh này quý bạn ít thấy hơn). Những việc cử hành này cho thấy Đức Kitô đang sống và hiện diện giữa dân Ngài. Ngoài ba việc kể trên mọi cử hành khác không được coi là cử hành Phụng vụ mà chỉ là việc đạo đức bình dân như lần hạt, tĩnh tâm, hành hương, cầu nguyện…

Xin lấy ví dụ về cử hành Thánh lễ là một cử hành Phụng vụ để quý bạn dễ cảm hiểu. Quý bạn tham dự Thánh lễ, quý bạn thấy linh mục dâng lễ cùng tất cả mọi người trong nhà thờ. Linh mục cùng mọi người dâng Thánh lễ lên Thiên Chúa Cha toàn năng, vì linh mục là thừa tác viên của Hội Thánh cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh chứ không riêng danh linh mục, nên đây là một cử hành Phụng vụ. Do đó, Chúa Giêsu hiện diện qua thân xác Ngài là Hội Thánh, là thừa tác viên của Hội Thánh một cách vô hình mầu nhiệm để dâng lễ hy sinh lên Thiên Chúa Cha, cầu xin ơn tha thứ và giáng phúc muôn ơn lành hồn xác xuống trên tất cả mọi người. Linh mục cử hành thánh lễ mà quý bạn thấy nhưng là chính Chúa Giêsu hành động qua các cử hành phụng vụ mà linh mục cử hành.

Một ví dụ khác nữa, khi quý bạn thấy linh mục cử hành Bí tích Rửa tội, linh mục rửa tội cho em bé hay một người lớn dự tòng thì chính là Chúa Giêsu rửa tội cho em bé hay người lớn đó, thân xác của Chúa Giêsu là Hội Thánh là linh mục – thừa tác viên của Hội Thánh, và Chúa Giêsu với quyền năng của Ngài ban ơn qua Bí Tích rửa tội mà linh mục cử hành nhân danh Giáo hội. Chính Chúa Giêsu ban ơn giáng phúc cho em bé hay người lớn đó.

DTC gtoi.jpgtrong suot 10x350.pngNgày xưa, khi Chúa Giêsu ở giữa dân Ngài ở đất nước Do Thái, Ngài đã hiện diện bằng thân xác của Ngài, Ngài đã đụng chạm và chữa lành cho người mù được thấy, người phong cùi được sạch, người tội lỗi được ơn tha thứ. Thì hôm nay đây, thân xác của Ngài chính là Hội Thánh là những thừa tác viên của Hội Thánh để qua đó chuẩn y, ban ơn giáng phúc cho tất cả mọi người. Với bí tích rửa tội, Chúa Giêsu ban ơn cho ta làm con cái Thiên Chúa; với Bí tích Hôn phối, tình yêu của vợ chồng được chính Thiên Chúa đóng ấn; với bí tích hòa giải, Chúa ban ơn tha thứ. Chính qua các thừa tác viên của Ngài, mà Ngài đã hành động trong Hội Thánh và trong các cử hành Phụng vụ của Hội Thánh.

Quý bạn thân mến, chắc giờ quý bạn đã hiểu về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Hội Thánh và các cử hành của Hội Thánh rồi, phải không? BBT xin nguyện chúc quý bạn được tràn đầy hồng ân của Chúa, xin Thiên Chúa ban cho quý bạn ngày một hiểu hơn về sự hiện diện của Chúa qua Giáo Hội của Người để càng thêm gắn bó, thờ phượng và yêu mến Chúa là Đấng đáng muôn lời chúc tụng và tôn vinh muôn đời. BBT thân chào.


Các bài viết mới hơn
     Thắc mắc 30: Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh.
     Thắc mắc 29. Hành trình Đức tin nghĩa là sao?
     Thắc mắc 28. "Mầu nhiệm" được hiểu như thế nào?
     Thắc mắc 27. Ý nghĩa và Sơ đồ Năm Phụng Vụ

Các bài viết cũ hơn
     Thắc mắc 25. Cách thức Cầu nguyện - Khẩu nguyện và Tâm Nguyện
     Thắc mắc 24. Ấn tín của Bí tích Rửa Tội
     Thắc mắc 23. Việc Xông Hương trong Thánh Lễ
     Thắc mắc 22. Lương dân và Ơn cứu độ
     Thắc mắc 21. Tội nguyên tổ
     Thắc mắc 20. Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Thánh Kinh
     Thắc mắc 19. Thánh Lễ Chúa Nhật
     Thắc mắc 18. Tâm Tình Cầu Nguyện
     Thắc mắc 17. Á Bí Tích
     Thắc mắc 16. Cha Mẹ Đỡ Đầu