Trang Chủ > Giải Đáp

Tinxuixuanloc có nhận được thắc mắc của quý bạn Hiền Nga ở giáo Hạt Gia Kiệm gửi đến hỏi về vấn đề cầu nguyện, tôi thấy trong cầu nguyện có rất nhiều những tâm tình, vậy xin BBT cho hỏi đâu là những tâm tình cầu nguyện, lời cầu nguyện mà tôi cần phải có? Xin cảm ơn BBT.

Hiền Nga thân mến,

caunguyen01.jpgtrong suot 10x350.pngChắc quý bạn biết cầu nguyện là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người. Chính Thiên Chúa, Ngài đang khao khát và tìm đến gặp gỡ, ngỏ lời trước với mỗi người (x. Ga 4, 7). Đồng thời Ngài khơi dậy nơi lòng mỗi người nỗi khát khao sâu thẳm, giúp mỗi người khám phá ra Ngài là Đấng duy nhất có thể lấp đầy nỗi khát khao đó (x. Ga 4, 10).

Vì Thiên Chúa đã đến ngỏ lời với chúng ta trước, nên cầu nguyện là việc mỗi người nâng tâm hồn mình lên cùng Chúa để gặp gỡ Người bằng tất cả con người mình: tâm tình, tư tưởng, thái độ, lời nói, cử chỉ… đặc biệt nhất là tấm lòng: nơi sâu kín nhất để tiếp xúc với Chúa. Thiếu tấm lòng thì mọi hình thức và phương cách cầu nguyện đều vô ích.

Như thế, tâm tình cần để từ đó nâng tâm lòng mình lên gặp gỡ Thiên Chúa khi cầu nguyện là điều hết sức quan trọng.

Tâm tình đầu tiên là tâm tình SÁM HỐI: sám hối ở đây không chỉ thú lỗi mình đã làm mất lòng Chúa, tha nhân nhưng thực sự nhìn nhận mình là thụ tạo trước mặt Chúa đầy uy quyền, tình yêu hay thương xót. Từ sự khiêm nhường xem mình là thụ tạo như bao anh chị em với thân phận mỏng dòn, yếu đuối, mỗi người mở lòng để tin tưởng Chúa là Cha đầy yêu thương ban mọi ân sủng chứ không phải do tự thân mà có. “Không có Thầy, anh em không làm gì được” (Ga 15, 5b), Chúa là nguyên ủy của hạnh phúc, là nguồn ơn trong mọi biến cố cuộc sống; với sự thừa nhận này ta trở nên khiêm nhường trước tha nhân, biết suy phục và tiến đến tôn thờ Ngài là Chúa các Chúa. Tâm tình sám hối đầu tiên này rất quan trọng; nhờ tâm tình sám hối mà tâm tình ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ và xin ơn mới đẹp lòng Thiên Chúa.

Tâm tình thứ hai là CA NGỢI CHÚA: ca ngợi Ba Ngôi Chí Thánh, Thánh Danh Chúa, tình yêu Chúa; ca ngợi vinh quang, uy quyền Chúa; ca ngợi kỳ công, việc làm của Chúa. Tâm tình ca ngợi Chúa, bởi vì Ngài là Thiên Chúa đáng được ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh. Khi chúng ta ca ngợi, Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa ra tay uy quyền. Quyền năng của ca ngợi giúp chúng ta chiến thắng mọi khó khăn, biến điều xấu thành điều tốt; chắc quý bạn biết về Môsê, khi ông giơ tay lên ca ngợi Chúa thì dân Israen thắng quân Amalếch; khi Israen thôi tù và, reo hò thì thành Giêrikhô tự sụp đổ tan tành. Bạn Hiền Nga cũng có thể dùng Lời Thánh Vịnh để ca ngợi Chúa, hay băng chính những lời ca ngợi từ trái tim của mình.

caunguyen02.jpgtrong suot 10x350.pngTâm tình thứ ba là tâm tình CẢM TẠ CHÚA: cảm tạ tình yêu, sự hiện diện của Chúa; cảm tạ sự quan phòng, chăm sóc của Chúa; cảm tạ hồng ân, ơn lành của Chúa. Với Thiên Chúa, chúng ta luôn là những người nhận ơn, và khi nhận ơn chúng ta phải là người biết ơn bằng cách cám ơn Chúa. Chúng ta không có gì để đền đáp ơn Chúa mà chỉ biết cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa từ trái tim chúng ta.

Tâm tình thứ tư là tâm tình TUYÊN XƯNG CHÚA: chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa duy nhất; tuyên xưng thuộc về Chúa, đón nhận Chúa, tuyên xưng sống theo Lời Chúa và tuyên xưng từ bỏ con đường tội lỗi. Thánh Phêrô đã bỏ mọi sự theo Chúa, thế nhưng Chúa Giêsu muốn nghe chính miệng Phêrô nói lời tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. Việc tuyên xưng Chúa sẽ đem ta trở về với Chúa một cách gần gũi hơn, nhắc bảo lòng mình trở về với Thiên Chúa hằng sống, làm cho đức tin vào Chúa được củng cố lại và trở nên một một xác tín. Tâm tình này thật ý nghĩa sẽ giúp lòng mỗi người thêm tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa trong mọi biến cố, đau khổ, áp bức… trong đời sống.

Tâm tình thứ năm là TÂM TÌNH VỚI CHÚA: chúng ta nói chuyện với Chúa như một người con, người bạn; đọc và cầu nguyện Lời Chúa hay đọc kinh, thinh lặng lắng nghe, đón nhận tiếng Chúa. Hãy coi Thiên Chúa như một người Cha nhân lành, người bạn đang sống vì thế hãy trò chuyện với Ngài cách thân mật, cởi mở. Khi thức dậy chào Chúa như chào người khác. Lời Chúa là Lời hằng sống và có quyền năng vì thế hãy đọc Lời Chúa, cầu nguyện trên Lời của Chúa. Ngoài ra, khi chúng ta nói Chúa đã nghe, và chúng ta cũng phải biết thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa từ con tim, từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Tâm tình cuối cùng là tâm tinh XIN ƠN: chúng ta xin Chúa gìn giữ, bảo vệ, ban ơn, chúc phúc cho mình, cho sự nghiệp công ăn việc làm, cho các mối tương quan của mình;  xin Chúc ban muôn ơn cho người thân, người còn sống cũng như người đã qua đời. Đặc biệt, xin Chúa hướng dẫn, soi sáng để biết nhận ra thánh ý Chúa, xin Chúa cho biết mở lòng cộng tác và cũng biết tín thác vào sự quan phòng quyền năng thương xót Chúa.

caunguyen03.giftrong suot 10x350.pngTrong đời sống cầu nguyện, khi quý bạn biết những tâm tình cầu nguyện trên, quý bạn cũng hết lòng chạy đến với Chúa Thánh Thần. Ngài chính là Đấng dạy mỗi người cầu nguyện sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma, Ngài viết “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,26-27).

Như thế, vì chúng ta là những kẻ yếu hèn không biết cầu nguyện thế nào cho đúng ý Thiên Chúa, nên Chúa Thánh Thần là Đấng cầu thay nguyện giúp chúng ta. Quý bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ngự đến và giúp cầu nguyện, nhờ Ngài mà tất cả những tâm tình trở nên đẹp lòng Thiên Chúa vì Ngài là Đấng thấu suốt sự sâu thẳm của Thiên Chúa.

BBT nguyện chúc quý bạn Hiền Nga tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban cho bạn một đời sống cầu nguyện phong phú. Xin Ngài dẫn bạn đi sâu vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa để trái tim, tâm tình Thiên Chúa trao ban xuống trên ban sự bình an, hạnh phúc và triển nở trong cuộc sống.


Các bài viết mới hơn
     Thắc mắc 30: Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh.
     Thắc mắc 29. Hành trình Đức tin nghĩa là sao?
     Thắc mắc 28. "Mầu nhiệm" được hiểu như thế nào?
     Thắc mắc 27. Ý nghĩa và Sơ đồ Năm Phụng Vụ
     Thắc mắc 26. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các cử hành Phụng vụ của Hội Thánh
     Thắc mắc 25. Cách thức Cầu nguyện - Khẩu nguyện và Tâm Nguyện
     Thắc mắc 24. Ấn tín của Bí tích Rửa Tội
     Thắc mắc 23. Việc Xông Hương trong Thánh Lễ
     Thắc mắc 22. Lương dân và Ơn cứu độ
     Thắc mắc 21. Tội nguyên tổ

Các bài viết cũ hơn
     Thắc mắc 17. Á Bí Tích
     Thắc mắc 16. Cha Mẹ Đỡ Đầu
     Thắc mắc 15. Ý nghĩa diễn tiến Thánh Lễ_Phần I
     Thắc mắc 14. Cử chỉ khi linh mục nâng cao Mình Máu Thánh Chúa
     Thắc mắc 13. Vai trò Chúa Thánh Linh trong cầu nguyện
     Thắc mắc 12. Phép Lành
     Thắc mắc 11. Danh xưng "CHA" trong Giáo Hội Công Giáo
     Thắc mắc 10. Câu Tung Hô Lời Chúa
     Thắc mắc 9. Tại sao người Công giáo sùng kính Đức Mẹ
     Thắc mắc 8. Chức tư tế của người tín hữu giáo dân