Trang Chủ > Giải Đáp

BBT thân mến, tôi có một câu hỏi xin ban BBT giúp trả lời, tôi có một người bạn thân, chị ta nhờ tôi đỡ đầu cho con của chị. Tôi là công giáo, nhưng chưa chịu phép Thêm sức. Vậy, tôi có thể làm mẹ đỡ đầu được không? Cũng xin BBT giúp tôi làm sao để tìm lại tên thánh của mình vì tôi không nhớ chính xác?

Quý bạn thân mến,

Theo như Giáo luật Hội Thánh Công giáo về việc đỡ đầu khi Rửa tội, ở điều 872 và 874 qui định rằng:

Rua toi01.jpgtrong suot 10x350.png“Trong mức độ có thể được, phải liệu cho người sắp chịu Bí Tích Rửa Tội có một người đỡ đầu. Nhiệm vụ của người đỡ đầu là tham dự vào việc khai tâm Kitô giáo của người lớn sắp rửa tội; còn đối với nhi đồng sắp rửa tội, người đỡ đầu phải cùng với cha mẹ đem em nhỏ đến rửa tội, rồi cộng tác với cha mẹ giúp em bé đã được rửa tội sống đời sống Kitô giáo cách xứng đáng và tận tụy chu toàn những bổn phận gắn liền với Bí Tích Rửa Tội.” (điều 872). Để quý bạn được nhận giữ vai trò đỡ đầu, quý bạn cần nắm các yêu cầu sau của điều 874, khoản 1:

Đầu tiên, quý bạn phải được chọn lựa do chính người sắp được rửa tội, hay cha mẹ của đương sự hoặc người thế quyền cha mẹ; nếu không có cha mẹ và người thế quyền thì Cha Sở hay thừa tác viên rửa tội sẽ chọn lựa. Người được chọn như quý bạn phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu. Kế đến, quý bạn đã được mười sáu tuổi trọn mới làm người đỡ đầu, trừ khi Giám Mục giáo phận ấn định tuổi khác, hoặc Cha Sở hay thừa tác viên thấy có thể nhận một ngoại lệ vì lý do chính đáng. Thêm nữa, quý bạn phải là người Công giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể, lại phải có đời sống xứng hợp với Đức Tin và chức vụ sắp lãnh nhận; và quý bạn không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ; trong Giáo luật nó rõ người đỡ đầu không phải là cha hay mẹ của người được rửa tội.

Như thế, Giáo luật đã quy định rõ ràng, BBT xin quý bạn, qua những quy định trên, cần lưu ý một vài điểm sau:

Quý bạn đã đủ 16 tuổi chưa? Nếu quý bạn chưa tới 16 tuổi thì không nhận làm mẹ đỡ đầu trong trường hợp rửa tội này được. Nếu chưa lãnh nhận Bí tích Thêm sức, trong trường họp này, quý bạn không đủ điều kiện để làm mẹ đỡ đầu cho em nhỏ rửa tội. Giáo luật còn quy định rằng người đỡ đầu phải là người có đời sống xứng hợp với đức tin, vấn đề của quý bạn ở đây là quý bạn đã quên không nhớ tên thánh của mình là điều đáng lo!

Do đó, quý bạn muốn làm mẹ đỡ đầu, BBT xin quý bạn hãy đến và liên hệ với Linh mục sở tại nơi quý bạn đang sống, ngài sẽ có những cách thức giúp cho quý bạn nhớ lại những gì cần nhớ về vấn đề giáo lý, kể cả tên thánh khi quý bạn rửa tội.

Trong khi chờ đợi quý bạn liên hệ với Linh mục sở tại, BBT xin giúp quý bạn hiểu hơn về ý nghĩa cao quý của việc nhận làm cha mẹ đỡ đầu.

Rua toi03.jpgtrong suot 10x350.pngTrước tiên, BBT xin chào quý bạn trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, quý bạn cũng như chúng tôi thật hạnh phúc là người Công giáo, người con của Thiên Chúa, được sống trong ân sủng của Chúa và được Giáo Hội là Mẹ hiền nuôi dưỡng. Khi quý bạn được chị bạn chọn làm mẹ đỡ đầu, chắc hẳn quý bạn biết  người đỡ đầu được nhìn nhận là người cha hay người mẹ tinh thần của một người con, cụ thể trong trường hợp này, con của chị bạn, là người con của quý bạn.

Khi quý bạn nhận làm mẹ đỡ đầu, tức là người mẹ tinh thần, một sự lựa chọn và quyết định cho cả hai, quý bạn và chị bạn thuộc về lĩnh vực “tâm linh” hay “tinh thần”. Mẹ đỡ đầu về mặt tâm linh hay tinh thần. Và như thế, nghĩa là quý bạn sẵn sàng đón nhận con chị bạn là “con tinh thần” để thương yêu, săn sóc, hướng dẫn về đời sống đạo đức; và khi có những hoàn cảnh đặc biệt, cha hay mẹ đỡ đầu sẽ thay thế cho cha mẹ đẻ để lo lắng, giúp đỡ người con tinh thần như con đẻ của mình.

Đó là một trách nhiệm nhưng là một trách nhiệm rất cao quý. Quý bạn sẽ trở nên người cha người mẹ đỡ đầu tinh thần cho một người con, nó là là con của quý bạn, quý bạn giúp nó lớn lên về tinh thần và đạo đức và trở nên gương sáng về đời sống đạo đức cho con của quý bạn, quý bạn sẽ cầu nguyện cho người con, xin ơn lành của Chúa xuống trên nó. Thật đẹp khi quý bạn cầu nguyện cho con của mình, Thiên Chúa sẽ ban phúc lành cho quý bạn và người con tinh thần, Thiên Chúa sẽ giúp quý bạn trở nên người cha, người mẹ tinh thần xứng đáng, vì chính Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Người hiểu thấu và luôn muốn thi ân giáng phúc cho những người làm cha làm mẹ cho con cái mình, cả tinh thần cũng như vật chất nếu đó là điều đẹp Thánh Ý Người mang lại ích lợi tinh thần, thiêng liêng cho mỗi chúng ta.

Trong tâm tình đạo đức thiêng liêng của người làm cha làm mẹ đỡ đầu, chắc hẳn một ngày kia, quý bạn sẽ tìm lại được tên thánh mà quý bạn đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội, tên thánh mà quý bạn đã nhận chính là Thánh Bổn Mạng của quý bạn, Thánh nhân sẽ cầu bầu cho quý bạn trước mặt Chúa. Quý bạn, Thánh Bổn Mạng của quý bạn, người con tinh thần và Thánh Nhân mà con tinh thần của quý bạn chọn Ngài, tất cả sẽ là ơn phúc cho quý bạn và người con.

BBT nguyện xin tình yêu thương xót bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi ban xuống ơn lành hồn xác trên quý bạn và người con tinh thần mà quý bạn sắp đỡ đầu. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng của quý bạn, ban xuống muôn ơn bình an, hạnh phúc và triển nở trong đời sống quý bạn.


Các bài viết mới hơn
     Thắc mắc 30: Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh.
     Thắc mắc 29. Hành trình Đức tin nghĩa là sao?
     Thắc mắc 28. "Mầu nhiệm" được hiểu như thế nào?
     Thắc mắc 27. Ý nghĩa và Sơ đồ Năm Phụng Vụ
     Thắc mắc 26. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các cử hành Phụng vụ của Hội Thánh
     Thắc mắc 25. Cách thức Cầu nguyện - Khẩu nguyện và Tâm Nguyện
     Thắc mắc 24. Ấn tín của Bí tích Rửa Tội
     Thắc mắc 23. Việc Xông Hương trong Thánh Lễ
     Thắc mắc 22. Lương dân và Ơn cứu độ
     Thắc mắc 21. Tội nguyên tổ

Các bài viết cũ hơn
     Thắc mắc 15. Ý nghĩa diễn tiến Thánh Lễ_Phần I
     Thắc mắc 14. Cử chỉ khi linh mục nâng cao Mình Máu Thánh Chúa
     Thắc mắc 13. Vai trò Chúa Thánh Linh trong cầu nguyện
     Thắc mắc 12. Phép Lành
     Thắc mắc 11. Danh xưng "CHA" trong Giáo Hội Công Giáo
     Thắc mắc 10. Câu Tung Hô Lời Chúa
     Thắc mắc 9. Tại sao người Công giáo sùng kính Đức Mẹ
     Thắc mắc 8. Chức tư tế của người tín hữu giáo dân
     Thắc mắc 7. Kinh Lạy Cha P.2
     Thắc mắc 7. Kinh Lạy Cha. P 1