Trang Chủ > Giải Đáp

ba chuc vu.pngtrong suot 10x350.pngBBT thân mến, tôi đang tham gia khoá học lớp giáo lý dự tòng. Tôi được biết khi chịu phép rửa tội gia nhập đạo công giáo, tôi được lãnh nhận chức vụ tư tế và trở thành giáo dân. Tôi thiết nghĩ chức tư tế chỉ dành cho các linh mục mà thôi, không dành cho giáo dân. Vậy, việc giáo dân như tôi lãnh nhận chức tư tế có ý nghĩa gì không? Xin BBT giúp tôi hiểu thêm về vấn đề này. Xin cảm ơn BBT.

Quý bạn thân mến,

Đúng như quý bạn đã nói, khi gia nhập đạo công giáo, quý bạn được chịu phép rửa tội. Quý bạn được chịu phép rửa tội Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, tức Nhân Danh Thiên Chúa Cha, Nhân Danh Thiên Chúa Con và Nhân Danh Chúa Thánh Thần. Và như quý bạn học biết, khi chịu phép rửa tội, người được rửa tội được xức dầu thánh để lãnh nhận ơn riêng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó trở thành một Kitô hữu giáo dân; quý bạn được gia nhập vào Thân Thể Chúa Kitô là Đấng được xức dầu để làm tư tế, ngôn sứ và vương đế.

Vậy, quý bạn cũng như chúng tôi, khi được chịu phép rửa, chúng ta cũng được xức dầu để làm không chỉ tư tế như quý bạn nói, nhưng còn làm ngôn sứ hay tiên tri và vương đế nữa. Chính qua bí tích rửa tội, quý bạn được tái sinh trong sự sống mới và được “mặc lấy Chúa Kitô”, nghĩa là được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và địa vị vương đế của Người.

Khi quý bạn nghe nói đến “người tín hữu giáo dân”, người ta có ý muốn nói đến một thành phần Dân Chúa rất đông trong Giáo Hội không thuộc về hàng giáo sĩ. Người tín hữu giáo dân, qua bí tích rửa tội lãnh nhận chức tư tế gọi là chức tư tế chung hay chức tư tế phổ quát; còn chức tư tế của linh mục xuất phát từ Bí tích Truyền Chức Thánh được gọi là chức tư tế thừa tác. Chức tư tế phổ quát và chức tư tế thừa tác, cả hai đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô nhưng theo cách riêng của mình; nghĩa là chức tư tế thừa tác của linh mục, nhờ chức thánh, linh mục đóng vai trò Chúa Kitô, thay mặt Chúa Kitô để giảng dạy và cử hành Bí tích nhất là Bí tích Thánh Thể để diễn lại Hy tế thập giá trên bàn thờ nhân danh toàn thể dân chúng; còn chức tư tế phổ quát của giáo dân là sự cộng tác dâng thánh lễ và thi hành chức vụ không chỉ tư tế, nhưng còn tiên tri và vương đế của Chúa Kitô qua việc cầu nguyện, tạ ơn và sống chứng tá bác ái hằng ngày. Như thế, chức tư tế của người giáo dân hoàn toàn khác với chức tư tế thừa tác của linh mục; tuy nhiên sự khác nhau này không có nghĩa là ai trọng hơn ai, nhưng chỉ nói lên sự khác nhau về chức năng để chu toàn các nhiệm vụ theo ơn gọi riêng của mỗi bậc sống.

Thắc mắc về ý nghĩa của các chức vụ, quả thật, là một thắc mắc rất ý nghĩa. Chính ý nghĩa và việc thực hiện các chức vụ tư tế, tiên tri hay ngôn sứ và vương đế sẽ giúp quý bạn trở nên rất gần và giống Chúa Kitô, quý bạn sẽ cảm nhận được Thiên Chúa hiện diện, Ngài thật sự muốn ở bên trong cuộc đời của quý bạn, Ngài khao khát chờ đợi để thông ban ân sủng thánh cho quý bạn qua việc thực hiện ba chức vụ thánh này. Từ giây phút chịu phép rửa tội gia nhập đạo công giáo, quý bạn được chính Thiên Chúa Ba Ngôi thông ban ân sủng thần linh trong sự mở lòng của quý bạn.

Chức vụ tư tế nghĩa là gì? Tư tế nghĩa là nói đến công việc thánh hoá, quý bạn thánh hoá bản thân quý bạn, thánh hoá công việc và tất cả các mối tương quan của quý bạn trong cuộc sống. Nói đến thánh hoá là để cho Thiên Chúa đồng hành với quý bạn trong cuộc sống. Ân sủng Thánh Hoá của Thiên Chúa đang chờ đợi quý bạn biết mở lòng đón nhận và cộng tác. Quý bạn trở nên tư tế khi nào? Đó là khi quý bạn làm nhưng công việc của một tư tế, làm như Chúa Giêsu đã làm khi Người đi rao giảng Tin Mừng Sự Sống. Đó là khi quý bạn cầu nguyện xin ơn Chúa giúp sức cho quý bạn. Đó là khi quý bạn nguyện kinh dâng ngày lên Chúa. Đó là khi quý bạn có những tâm tình với Thiên Chúa như xin lỗi, cảm tạ, tán dương và xin ơn Chúa. Chính khi đi vào cuộc sống, nếu quý bạn ý thức quý bạn luôn có Chúa kề bên, nghĩa là tâm tình xin Chúa làm việc cùng quý bạn, xin Chúa ban ơn giúp sức cho bàn tay của quý bạn làm việc. Đó chính là quý bạn đang thánh hoá nhờ ân sủng của Thiên Chúa luôn muốn yêu thương và ban cho quý bạn khi quý bạn hết lòng nguyện xin. Và như thế, quý bạn đang tham gia vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô, quý bạn trở nên tư tế thánh mỗi khi quý bạn để cho Đấng Thánh Thánh Hoá bạn và tất cả trong cuộc đời quý bạn từ những việc nhỏ nhất cho tới những việc lớn nhất.

Còn chức vụ tiên tri hay ngôn sứ nghĩa là gì? Tiên tri hay ngôn sứ là người biết và sống chân lý thánh thiện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Quý bạn trở nên tiên tri cho chính quý bạn và cho mọi tạo vật khi nào? Đó chính là khi quý bạn thắc mắc muốn tìm hiểu về Thiên Chúa. Chính khi quý bạn học biết chân lý thánh thiện yêu thương phát sinh sự sống từ Thiên Chúa là chính khi quý bạn trở nên tiên tri cho chính mình. Quý bạn học biết Chúa và sống chân lý Chúa bằng hết tâm trí của quý bạn, quý bạn biết để cho chân lý sự sống của Chúa dạy dỗ hướng dẫn công việc và cuộc sống của quý bạn. Quý bạn trở nên tiên tri của Chúa cho chính cõi lòng trái tim lý trí đôi tay quý bạn. Và khi quý bạn có tâm tình và muốn chia sẽ về Chúa cho con người, quý bạn trở nên tiên tri ngôn sứ của Chúa cho mọi thụ tạo của Chúa. Và gương sáng tốt đẹp của quý bạn khi toả lan cho người khác, quý bạn trở nên tiên tri ngôn sứ nói về Thiên Chúa cách sống động tuyệt với nhất. Thiên Chúa tình yêu quyền năng hằng yêu thương các tiên tri ngôn sứ của Người, Người sẽ giáng phúc thi ân cho giáo dân là tiên tri và ngôn sứ cho Người. Qua quý bạn với chức tiên tri và ngôn sứ, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ được nhận biết và tôn vinh, nguồn ân sủng viên mãn sẽ tuôn trào cho cuộc đời của quý bạn được bình an, hạnh phúc và triển nở.

Vậy, cuối cùng, còn chức vụ vương đế có ý nghĩa gì? Vương đế ở đây nghĩa là làm Vua, Vua Vũ Trụ là chính Chúa Giêsu Kitô, vua Giêsu là vua phục vụ trong yêu thương, vua Giêsu không cai trị bằng quyền lực nhưng bằng tình yêu. Chính khi quý bạn biết cai trị tâm trí cõi lòng của quý bạn, chính khi biết để cho tâm trí cõi lòng của quý bạn biết theo Vua Giêsu, quý bạn trở nên vương đế của chính quý bạn. Quý bạn hướng dẫn chính bản thân, cai quản con người quý bạn bằng ánh sáng thần linh Chúa hướng dẫn để quý bạn có một cuộc sống tươi đẹp là quý bạn làm vua cai trị chính quý bạn trong ân sủng chân lý thần linh của Thiên Chúa. Và khi quý bạn học biết trở nên người phục vụ anh chị em mình trong yêu thương, quý bạn trở nên vương đế tình yêu trong cung lòng của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu khi rao giảng đã nói về những ai làm theo Thánh Ý của Cha Ta, người ấy là anh chị em là cha mẹ của Ta. Thật tuyệt vời biết bao khi nghe Vua Giêsu nâng giá trị của người biết sống Thánh Ý phục vụ trong yêu thương của Chúa trong cuộc đời.

BBT chúng tôi xin nguyện chúc cho quý bạn được trở nên tín hữu kitô giáo dân tư tế thánh, tiên tri ngôn sứ  và Vương Giả của Thiên Chúa để cuộc sống của quý bạn được tràn đầy ý nghĩa, bình an, hạnh phúc và triển nở trong cuộc đời có Tình Yêu Quyền Năng của Nước Tình Yêu Vua Giêsu hiển trị.

 


Các bài viết mới hơn
     Thắc mắc 30: Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh.
     Thắc mắc 29. Hành trình Đức tin nghĩa là sao?
     Thắc mắc 28. "Mầu nhiệm" được hiểu như thế nào?
     Thắc mắc 27. Ý nghĩa và Sơ đồ Năm Phụng Vụ
     Thắc mắc 26. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong các cử hành Phụng vụ của Hội Thánh
     Thắc mắc 25. Cách thức Cầu nguyện - Khẩu nguyện và Tâm Nguyện
     Thắc mắc 24. Ấn tín của Bí tích Rửa Tội
     Thắc mắc 23. Việc Xông Hương trong Thánh Lễ
     Thắc mắc 22. Lương dân và Ơn cứu độ
     Thắc mắc 21. Tội nguyên tổ

Các bài viết cũ hơn
     Thắc mắc 7. Kinh Lạy Cha P.2
     Thắc mắc 7. Kinh Lạy Cha. P 1
     Thắc mắc 6. Linh hồn
     Thắc mắc 5. Linh mục và chiếc áo màu đen
     Thắc mắc 4. Cầu nguyện
     Thắc mắc 3.Tiếng Lương Tâm
     Thắc mắc 2. Thượng Đế
     Thắc mắc 1. KINH THÁNH
     LỜI GIỚI THIỆU CHO MỤC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC. BBT