Trang Chủ > Truyền Giáo > Văn Kiện

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI

trước Kinh  Truyền Tin, Chúa Nhật ngày 19-8-2012

1_0_623449.jpgiO agN 10x350.pngAnh Chị Em thân mến,

Bài Phúc Âm Chúa Nhật Hôm nay (xem Ga 6, 51-58), là phần cuối cùng và là tột đỉnh của Bài Diễn Văn mà Chúa Giêsu đã công bố trong Hội Đường ở Capharnaum, sau khi vào ngày hôm trước Ngài đã nuôi từng ngàn người với chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu cho thấy ý nghĩa của phép lạ này, và điều mà thời gian của các lời hứa đã  hoàn tất: Thiên Chúa Cha, Đấng với bánh manna đã nươi người Israel trong sa mạc, nhưng bây giờ Ngài đã sai Chúa Giêsu, Con của Ngài, như là Bánh sự sống, và bánh này là chính thịt của Chúa Con, sự sống của Ngài, được dâng hiến làm hy tế cho chúng ta. Vì thế ở đây người ta bàn về việc đón nhận Chúa Con trong đức tin, khi không để cho mình bị vấp phạm vì bản tính nhân loại của Ngài; người ta bàn về “việc ăn thịt của Ngài và uống máu của Ngài” (Ga 6, 54), để có trong chính mình sự trọn vẹn của sự sống. Điều này thật rõ ràng là bài diễn văn này không được công bố để lôi kéo sư đồng thuận của người khác. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài chủ ý công bố bài diễn văn này; và thực thế đó là giai đoạn thật gây cấn, là một khúc quặt trong sứ mệnh công khai của Chúa. Dân chúng, và chính các tông đồ, đều hứng khởi về Chúa, khi Chúa làm các phép lạ; và cả việc làm cho bánh hóa và làm cho cá hóa ra nhiều, là một mặc khải rõ ràng rằng Ngài là Đấng Messia, và cũng thật rõ như thế, vì ngay sau đó đám dân chúng đã muốn tôn vinh Chúa Giêsu và họ muốn đặt Ngài làm Vua dân Israel. Nhưng đó không phải là ý muốn của Chúa Giêsu, mà chính với bài diễn văn dài này Ngài đã làm tan đi sự hứng thú và khiêu khích nhiều chống đối. Quả thật, khi giải thích hình ảnh bánh, Ngài quả quyết là đã được sai đến để dâng hiến chính mạng sống của mình, và ai muốn theo Ngài, phải hiệp nhất với Ngài trong cách thế thân tình va sâu xa, khi tham dự vào hy tế tình yêu của Ngài. Vì điều này mà Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc sau cùng, lập Bí Tích Thánh Thể: để cho các các môn đệ của Ngài có thể có được trong chính mình đức ái của Ngài – đây là điều quyết định – và, như một thân xác duy nhất kết hiệp với Ngài, để kéo dài trong thế giới mầu nhiệm cứu rỗi của Ngài.

Khi nghe bài diễn văn này dân chúng hiểu rằng Chúa Giêsu không là Đấng Messia như họ mong muốn, Ngài không là vị Messia khát vọng một ngai vàng dưới thế. Ngài không tìm sự đồng thuận để chiếm thành Giêrusalem; trái lại, với Thành Thánh này,  Ngài muốn tới đó để chia sẻ số phận với các ngôn sứ: trao ban sự sống cho Thiên Chúa và cho dân chúng. Những tấm bành này được bẻ ra cho hàng ngàn người, không muốn khích thích một cuộc diễn hành chiến thắng, nhưng để loan báo trước hy tế Thánh Giá, trong đó Chúa Giêsu trở nên Bánh, thân xác và máu dâng lên làm lễ đền tội. Vậy Chúa Giêsu đã công bố bài diễn văn đó để làm cho đám dân chúng thất vọng, và để khiêu khích một quyết định nơi các môn đệ của Ngài. Quả thế, nhiều trong số họ, từ lúc đó, không còn theo Ngài nữa.

Các Bạn thân mến, cả chúng ta, một lần nữa, hãy để cho mình cảm thấy ngỡ ngàng từ những lời nói của Đức Kitô: Ngài, là hạt lúa mì bị quăng xuống dòng chảy của lịch sử, trở nên của đầu mùa của nhân loại mới, được giải thoát khỏi cảnh hư nát của tội lỗi và cự chết. Và chúng ta hãy tái khám phá ra vẻ đẹp của Bí Tích Thánh Thể, là Bí Tích diễn tả tất cả nhân loại và sự thánh thiện của Thiên Chúa: Làm cho mình nên bé nhỏ, Thiên Chúa trở nên bé nhỏ, như mảnh vụn của vũ trụ để hòa giải tất cả trong tình yêu của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã trao ban cho thế giới Bánh của sự sống, dạy chúng ta luôn sống trong sự hiệp nhất sâu xa với Chúa Kitô.

(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 19-8-2012. Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 19-8-2012).

 


Các bài viết mới hơn
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021
     Các tài liệu liên quan đến Tông Thư Maximum Illud
     TÌM HIỂU VẾ SẮC LỆNH TRUYỀN GIÁO
     HIỂU và SỐNG "TÔNG HUẤN NIỀM VUI TIN MỪNG"
     TÌM HIỂU TÔNG HUẤN NIỀM VUI TIN MỪNG
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2015
     VĂN KIỆN: TÔNG HUẤN, TÔNG THƯ, TỰ SẮC, THÔNG ĐIỆP
     Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô
     TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM – NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG
     Bài Huấn dụ của ĐTC Benedicto XVI Ngày thứ tư, ngày 19-9-2012

Các bài viết cũ hơn
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Hàn Lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ XXVII
     SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
     Bài Huấn Dụ của ĐTC Beneđicto XVI về Mùa Chay
     Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CÁC BỆNH NHÂN 2012
     Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới truyền giáo 2012
     Sứ Điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BENEĐICTO XVI “GIÁO DỤC NGƯỜI TRẺ VỀ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH”