Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT HÒA THANH- GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.

10 năm truyền giáo của hạt Hòa Thanh, Giáo phận Xuân Lộc, con đường, chặng thời gian đã qua, hôm nay, trong bối cảnh Đại hội Truyền Giáo của hạt, là một bước dừng lại, nhìn và gẫm suy, tìm lại một nhiệt huyết, một bước đi cho sứ vụ trong ngày mai.

Đại hội truyền giáo của hạt Hòa Thanh, được tổ chức tại giáo xứ Tiên Chu, vào ngày thứ bảy , 01/12/2012 như là một sự tình cờ nhưng đầy ý nghĩa của một năm phụng vụ mới, Mùa Vọng, mùa của sự chờ đợi niềm vui Đấng Cứu Độ.

Tham dự viên của Đại hội, gồm có cha Đaminh Trần Xuân Thảo, đặc trách ban LBTM giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Nguyễn Văn Uy, quản hạt giáo hạt Hòa Thanh, cha Đaminh Nguyễn Văn Triệu, đặc trách ban LBTM của giáo hạt, cha đặc trách ban Caritas của hạt, quí cha khách mời đặc trách ban LBTM của các giáo hạt, quí đại diện các dòng tu có cơ sở trong giáo hạt, quí đại diện ban Hành giáo các giáo xứ trong hạt, các hội đoàn, những người giáo dân tông đồ mang trong mình nhiệt huyết truyền giáo, và các anh chị em TVTM của giáo hạt.

“Lệnh truyền của Chúa Giêsu “ Các con hãy đi và àm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy “ ( Mt 28,19) vẫn tiếp tục mời gọi, thúc bách mỗi người chúng ta lên đường…Nhìn lại 10 năm hoạt động truyền giáo của Giáo hạt Hòa Thanh, với những thành quả đạt được trong công tác, …nhưng cũng là lúc để khiêm tốn nhìn lại sứ vụ và đời sống đức tin của mình, …chúng ta biết mình sẽ làm gì để ánh sáng của niềm tin được lan tỏa đi từ gia đình, giáo xứ và giáo hạt” Đó là một vài nét trong bài phát biểu khai mạc đại hội của cha đặc trách ban LBTM.

Trong phần phát biểu của cha quản hạt trước khi đi vào các tham luận, ngài đề nghị một hướng đi liên kết trong việc truyền giáo từ các ban: Truyền Giáo, Bác Ái xã hội, trong các mảng hoạt động cho di dân…Ngài nói rằng : truyền giáo cần khởi đi từ việc đưa đôi tay ra, chia sẻ những khó khăn cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, thiết nghĩa đó là một mối liên kết, là một minh chứng cụ thể cho hoạt động truyền giáo giữa các ban mục vụ của giáo hạt nói riêng, và cũng của giáo phận Xuân Lộc nói chung và hy vọng cha đặc trách ban LBTM của giáo phận sẽ đưa ra một hướng đi mới cho công việc truyền giáo của hạt Hòa Thanh trong những năm tháng sắp tới.

Nhìn lại 10 năm truyền giáo của hạt Hòa Thanh, là bản báo cáo do cha Đaminh Nguyễn Văn Triệu, đặc trách ban LBTM của hạt Hòa Thanh trình bày: Giáo hạt Hòa Thanh hiện nay có 3 điểm truyền giáo: Trị An, thuộc giáo xứ Đại An, Thiện Tân, Gxứ Gò Xoài, Suối Sao, thuộc giáo xứ Lai Ổn và Lộ Đức. Trong 3 địa điểm, Suối Sao là địa điểm quy tụ nhiều anh chị em di dân, mà trong đó, đa số là người di dân không Công Giáo.

Dù có những thuận lợi, khi có được sự hỗ trợ, quan tâm của quý cha, quý tu sĩ dòng tu, của khoảng gần 130 TVTM cho hoạt động truyền giáo, gặt hái được những bông lúa trĩu hạt. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều, dù hầu hết các giáo xứ trong giáo xứ là toàn tòng, nhưng do lối sống không gương mẫu, không nhiệt huyết trong việc truyền giáo, kiến thức giáo lý của anh chị em giáo dân không vững chắc, còn hạn chế để có thể nói, để loan báo TM, giới thiệu về Chúa Giêsu cho anh chị em chưa được biết Ngài. Số TVTM sau khi đi học về, đã rơi rớt và chỉ còn lại 50% số anh chị em TVTM hoạt động; các vị đảm trách chức vụ phó ngoại của các giáo xứ cũng chưa có kế hoạch, và chưa nắm được trọng trách của mình sẽ phải làm gì trong công tác truyền giáo , loan báo TM của giáo xứ, của giáo hạt. Tất cả những điểm còn hạn chế đó, làm cho việc truyền giáo, loan báo Tin Mừng của giáo hạt còn chậm, chưa được mạnh mẽ.

Từ các tham luận của các dòng tu, đại hội đã thấy được sự hiện diện, hoạt động của các dòng tu trong giáo hạt, ít nhiều cũng đã cố gắng đóng góp cho công tác truyền giáo của Giáo Hội, Giáo phận, của Giáo hạt. Trong công tác mục vụ giáo xứ, các nữ tu đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tinh thần của Đức Kitô. Nơi môi trường giáo dục, các nữ tu cũng đã gầy dựng những niềm tin, sự đạo đức cho các em đang được các nữ tu giáo dục. Ngoài ra, truyền giáo nơi các nữ tu cũng đã thể hiện qua một số công tác khác: phục vụ bệnh nhân, bác ái xã hội, mục vụ di dân[1]. Cũng trong thao thức đóng góp truyền giáo cho Giáo Hội, các chị nữ tu dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu- Tu viện Đức Mẹ La Vang, cho biết, các chị xác tín rằng” Đức tin không có việc làm là đức tin chết” nên các chị đã sống hết tình trong hoạt động chủ yếu của dòng là phục vụ, giúp đỡ bệnh nhân bằng tinh thần của Chúa Kitô, góp phần cho việc truyền giáo bằng những công việc rất nhỏ, trong sự yêu thương như Chúa Giêsu đã sống, để có thể giới thiệu Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa, để tái loan báo Tin Mừng cho những người xa Chúa. Không chỉ nhìn lại, nhưng các chị đã định hướng cho hoạt động tương lai qua việc thăm viếng những gia đình dòng đang trợ giúp, phát huy cung cách tổ chức mang tính truyền giáo và trợ thế hướng tới những con người “ tâm thần của thời đại” và tôn trọng bảo vệ sự sống con người.

Với tư cách người tông đồ giáo dân, các bài tham luận của các giáo xứ Lộ Đức, Thái Hòa, Đại An, của anh chị em TVTM, của các hội đoàn: Legio Marie, Liên Huynh Hòa Thanh, Mái Ấm Phan Sinh, và của chủ nhà trọ đều hướng đến chủ đề chung, làm nổi bật sứ vụ truyền giáo mà mỗi đơn vị đều cố gắng thực hiện bằng những khả năng, những hoạt động trong đường hướng mục vụ của mỗi giáo xứ, của từng hội đoàn và ngay cả trong tư cách cá nhân. Dù tập thể hay cá nhân, đều ý thức và hiểu được việc truyền giáo là căn tính của Giáo Hội, của từng người Kitô hữu. Các sinh hoạt đến với người nghèo – cả tinh thần, vật chất-, trong đời sống đức tin, và trong cả những nhịp đời của tha nhân với những hoạt động cụ thể: giáo dục đức tin, giáo lý nhân bản, kỹ năng sống, phát thuốc, chăm sóc người già yếu, những sinh hoạt sinh động bồi dưỡng đức tin cho giới trẻ, thiếu nhi, đã ít nhiều góp phần cho sứ vụ truyền giáo của giáo hạt, dù đó là các hoạt động nơi các giáo xứ tại vùng đông người, mặt tiền của thành phố, hay từ vùng miền sâu xa. Dù chỉ là một cá nhân, nhưng người giáo dân – như chứng từ bài tham luận của Mái ấm Phan Sinh, cũng đã biết tận dụng cơ hội để truyền giáo, phục vụ những con người “ bần cùng’ mà xã hội bỏ rơi ( Mái ấm Phan Sinh)  bằng tinh thần “ nghèo”, sẵn sàng trở nên số không, thành một “ kẻ khó, người ăn mày” để cho tha nhân được giàu có… Và nơi chủ nhà trọ khi xây dựng lớp học tình thương cho những con em của người thuê nhà, giúp đỡ người di dân, cho những người thiếu nhiều điều kiện cho sinh hoạt cuộc sống, tổ chức giờ đọc kinh chung cho những người thuê nhà trọ là người Công giáo, hướng dẫn giáo lý cho anh chị em muốn gia nhập đạo…và cho dù một mơ ước chưa được thực hiện: xây dựng một nhà nguyện nhỏ cho những người ở trọ,  cho thấy một sức sống, một nhiệt huyết hăng say truyền giáo của người giáo dân trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tuy có những đóng góp đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để làm nên một hành trình tốt đẹp của 10 năm qua, vì còn nhiều giới hạn từ trong việc tổ chức, thống nhất, đồng bộ cho việc truyền giáo của các giáo xứ, hội đoàn, những cá nhân chưa sống tốt, chưa ý thức mạnh mẽ việc truyền giáo nên sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo hạt vẫn còn là một công tác cần suy tư nhiều hơn nữa để tìm cho được kế hoạch, cách làm thế nào mang tính khả thi, cụ thể , như những người thợ gieo hạt “ lành nghề” cả tâm hồn lẫn cung cách làm việc. Một chia sẻ thực, dù nhẹ nhàng nhưng đáng để suy nghĩ về người Công Giáo, khi tinh thần chia sẻ bác ái, dường như còn giới hạn, dè dặt, chưa mạnh mẽ so với anh chị em Phật tử đã đến cộng tác tại Mái ấm Phan Sinh.

Sau những tham luận, chia sẻ của các giáo xứ, hội đoàn, cá nhân,  cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Đặc trách ban LBTM của Giáo phận đã phát biểu “ Lời đầu tiên mà tôi muốn gởi đến cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ và mọi anh chị em giáo dân trong giáo hạt Hòa Thanh, là lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn từng người vì đã có dịp tốt lành để nhìn lại 10 năm hoạt động truyền giáo của giáo hạt. Những nét đẹp của tập thể hay cá nhân trong việc truyền giáo đã nói lên ý thức truyền giáo của từng thành phần trong giáo hạt Hòa Thanh hôm nay. Điều này nói lên sự cố gắng hết sức khi sống bản chất truyền giáo của mình. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta chưa thực sự làm công tác truyền giáo một cách tích cực so với hoạt động truyền giáo anh em Tin Lành. Tuy là thế, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng để có một tương lai tốt cho công tác truyền giáo, khi qua một số tham luận, báo cáo của các hội đoàn, cá nhân. Và chúng ta có quyền hy vọng một chặng đường tương lai cho công tác truyền giáo thật sáng sủa”

Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc nhở các dòng tu cần phải để tâm đặc biệt hơn nữa việc truyền giáo. Vì đôi khi, các dòng tu quá bận rộn cho các công việc phát triển, hướng hoạt động riêng của dòng, nên không đủ nhân lực cho việc truyền giáo. Một đề nghị đến với các dòng tu, xin được sự hỗ trợ nhiều mặt cho các anh em TVTM ( đọc, học hỏi, cầu nguyện với Lời Chúa).

Trong đại hội hôm nay, ngài cũng lại một lần nữa nhắc đến vị trí của người phó ngoại trong ban Hành Giáo tại các giáo xứ -như trong nhiều đại hội, ngài đã nhắc đến tại mỗi giáo hạt- là người quan tâm, đẩy công việc truyền giáo, là người đứng đầu cho công việc truyền giáo.

Đồng thời, cha đặc trách Đaminh, ban LBTM của giáo  phận gợi ý cho các anh chị em TVTM nên ngồi lại, nhìn lại nhiệt huyết, tâm hồn của từng anh chị em, để thấy mình đang đứng ở đâu trong hành trình truyền giáo, đang thụt lùi hay đang đi tới…để từ đó, sẽ biết mình phải ra khơi thế nào trong tương lai.

Trong phần thắc mắc, kiến nghị của tham dự viên, “ chúng con mong được học hỏi giáo lý sâu sắc hơn, để có thể nói rao truyền , nói về Chúa một cách xác tín sâu sắc hơn, vững chãi hơn, để mạnh dạn hơn trong việc loan báo Tin Mừng.”

Từ kiến nghị này, cha đặc trách hứa sẽ giúp đỡ để có thể giúp cho người giáo dân vững chãi giáo lý, kinh thánh, qua việc mở các lớp đào tạo tại địa phương cho người giáo dân.

Trong phần đúc kết đại hội, cha đặc trách ban LBTM của giáo hạt Hòa Thanh, dựa trên việc hỗ trợ TVTM của hạt, cha đặc trách đưa ra một hướng cho tương lai; thứ Tư hàng tuần, sẽ có buổi chia sẻ chung Lời Chúa,  của TVTM trong giáo hạt,

“ Sứ vụ loan báo TM là lệnh truyền của Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người…Cùng với ơn Chúa và sự nhiệt thành của mỗi người, con tin rằng sứ vụ truyền giáo của giáo hạt trong tương lai sẽ có gặt hái được một mùa bội thu hơn nữa”.

Đại hội kết thúc bằng những giây phút bên Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm sự, tìm nơi Ngài những giải đáp cho sứ vụ truyền giáo trong tương lai.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.

 

 

 

 [1] . Bài tham luận “ Sứ vụ loan báo Tin Mừng”- Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT TÂN MAI - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.
     MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BỔN MẠNG GIÁO HẠT HỐ NAI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     HỘI NGHỊ TRUYỀN GIÁO HẠT PHÚ THỊNH.
     Thánh lễ mừng kỷ niệm 8 năm GM Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Gíam mục Giáo phận Xuân Lộc
     LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ HÒA HIỆP.Giuse Khổng Hữu Nguồn.
     ĐẠI HỘI TRUYỀN GIÁO HẠT HỐ NAI.Giuse Khổng Hữu Nguồn
     NGÀY HỘI DI DÂN TẠI GIÁO XỨ THÁI HÒA. Phương Trâm
     LỄ TRUYỀN GIÁO TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 21/10/2012
     LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC TẠI GIÁO XỨ HÀ NỘI 21.10.2012. BBT
     HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TÁC VIÊN TIN MỪNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC NHÂN NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. BTT