Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 23

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên

Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.

biblecross.jpg

1/ Bài đọc I: Cl 1: 24-2: 3

 24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.

25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn,

26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.

27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.

28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.

29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.

1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào vì anh em, vì những người Lao-đi-ki-a, và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt;

2 như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Ki-tô,

3 trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.

 2/ Phúc Âm: Lc 6:6-11

 6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.

7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.

8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.

9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?"

10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra!" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.

11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

 Suy Niệm:

    Trong kinh tin kính chúng ta tuyên xưng: "Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi". Đây là nguyên lý nền tảng cho công cuộc cứu chuộc nơi Đức Giêsu, đồng thời cũng là mục tiêu cho hoạt động tông đồ của từng kitô hữu. Phụng vụ hai bài đọc hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này.

1/ Đức Giêsu:  Những gì phải làm hơn những gì phải tránh

   Đức Giêsu là người Do-thái, hẳn là Người biết rất rõ về lề luật nơi người Do-thái, luật ngày sabát là luật bất di bất dịch, là luật cắt nghĩa rất cụ thể và rõ ràng, và là luật thứ ba của Thập Giới. Hẳn nhiên một người biết cân nhắc sẽ nói với người khô bai tay: "Này anh, ngày mai anh hãy đến gặp tôi, tôi sẽ chữa anh cho khỏi", điều đó chẳng mất lòng ai, và cũng được việc, nhưng Đức Giêsu đã không làm điều đó. Trái lại, nhân cơ hội này, Người dạy cho chúng ta cách hành xử trong cuộc sống.

   Nguyên tắc nền tảng: "Làm lành tránh dữ". Vì thế Người gọi anh bại tay và nói: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!" Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu chất vấn họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?" Vì thế không ai được nhân danh lề luật để trừ chối làm điều lành trong ngày sabát.

   Nguyên tắc hai: "Tin Mừng là để phục vụ sự sống". Đây là lý do tại sao Đức Giêsu không cân nhắc hẹn người bại tay để hôm sau sẽ chữa anh khỏi. Vì ngày sabát Người có thói quen lên hội đường, để đọc sách Thánh, để được rao giảng Tin mừng. Như thế Tin mừng của Người sẽ chết, ngày sabát sẽ vô nghĩa nếu như sau lời rao giảng của Người, mà Người vẫn vô tâm đi qua một con người đang đau khổ ngồi trước mặt, và không chặn lòng trước nỗi thống khổ của anh em. Vâng, không thể được, Tin mừng Người là Tin vui, Tin mừng là để mang lại sự sống, một sự sống hoàn hảo, và ngày sabát thực sự phải là ngày phục vụ Niềm vui hân hoan và sự sống. Chính vì thế, không mọt chút đánh đo, sợ hãi, Người nói với người có tay khô bại: "Anh giơ tay ra!" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường".

2/ Người môn đệ: Vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh

   Một cách nào đó, Đức Giêsu vì con người Ngài sẵn sàng "vi phạm luật", thì người môn đệ, chúng ta cũng vì lợi ich cho thân thể Người là Hội Thánh, chúng ta cũng được mời gọi phẩn dấn thân. Hình ảnh thánh Phaolô trong bài đọc một chúng ta thấy rõ điều đó.

   Phaolô tìm mọi cách để chu toàn sứ vụ được trao phó: Ngài nói: "Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi... Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh."

   Vì Hội Thánh, Phaolô trở nên người phục vụ Tin mừng, với ngài Ngài rao giảng Tin Mừng ở mọi nơi và trong một lúc: trong hội đường, ngoài phố chợ, trong khám đường, khi đối chất ... rao giảng dù thuận tiện hay không thuận tiện.

- Giúp đỡ mọi tín hữu để họ càng ngày càng trở nên hoàn thiện trong Đức Kitô: không chỉ bằng lòng với việc thiết lập các cộng đoàn, Ngài vẫn trở lại để thăm viếng khi có dịp, và viết thư để dạy dỗ và khuyên bảo mọi người.

- Lấy tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa để vượt qua mọi tranh chấp và ích kỷ cá nhân; để gìn giữ sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

 Tam Thái.

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A: "SỬA LỖI TRONG CỘNG ĐOÀN" - Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên Năm A: "SỐNG LIÊN ĐỚI VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI ANH EM"- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Chinh Anh
     Chúa Giêsu là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Lm. Dom Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C: Chữa lành ngày sa-bát_ Thiên Thảo SJP