Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin

XIN VÂNG NHƯ MẸ

LE TRUYEN TIN.jpg

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.

31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.

37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

    Lễ Truyền Tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu.

   Ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã có ý định tái lập tất cả những gì đã hư mất bởi tội lỗi, và phác họa một công trình cứu chuộc mà Chúa Kitô là trung tâm, với sự cộng tác cần thiết của một người nữ thánh thiện. Cả hai sẽ là Adong và Evà mới thay thế cho Adong và Evà cũ đã phạm tội.

   Người nữ ấy không ai khác hơn là Mẹ Maria, Đấng đầy ân phúc, trổi vượt hơn mọi phụ nữ. Mẹ đã được tiên báo qua lời hứa tại vườn Địa đàng xưa :"Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ. Người sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân Người"(St 3, 15). Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn làm Evà mới thực hiện lời hứa xưa kia tại vườn Địa Đàng.

    Khi đến thời đến buổi, tiếng loài người van nài càng tha thiết, lòng khao khát Thiên Chúa càng thêm mòn mỏi. Giờ đã điểm, ngày định đã tới, Thiên Chúa sai Sứ Thần báo tin cho Đức Maria. “Này đây Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, tên con trẻ là Giêsu, trẻ này sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng tối cao, Ngài sẽ làm vua cai trị muôn dân, Vương quyền Ngài sẽ bền vững muôn đời”.

   Trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria như muốn lặng đi vì mầu nhiệm cao cả, vì sứ mạng nặng nề mà Mẹ phải cưu mang. Sự thánh thiện tỏ lộ trên tâm hồn  thơ ngây, Mẹ Maria đã thốt lên, “nhưng việc ấy sảy ra thế nào vì tôi không biết đến người nam ?”. Sứ thần liền trấn an, “Maria đừng sợ, rồi đây quyền năng Chúa Thánh Thần sẽ bao trùm trinh nữ. Bởi thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ được gọi là Thánh”.

    Phút giây trọng đại. Cả vũ trụ đều dừng lại để trông chờ tiếng đáp trả của Mẹ Maria. Triều đình Thiên quốc các thiên thần ngưng hát, cõi âm ty bất động, hỏa ngục ma quỷ trợn trừng mở to đôi mắt chờ đợi. Thánh Bernard diễn tả: “Ađam khóc lóc khẩn cầu Mẹ trả lời, bởi ông bị lưu đày khỏi vườn địa đàng cùng với dòng dõi đáng thương của ông, Abraham cũng khẩn cầu, Đavít cũng khẩn cầu, Tất cả các tổ phụ khác đang nằm trong nơi tối tăm cũng khẩn cầu,  cả thế giới đang phủ phục dưới chân Mẹ mà chờ đợi”. Khiêm hạ và suy phục, Mẹ Maria thưa lên: “ Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Bỗng chốc cả vũ trụ như nổ tung tiếng reo ca, ngục tổ tông thì hân hoan reo mừng, nơi địa ngục ma quỷ sợ hãi tháo lui chạy trốn, mây mù và bóng tối bao trùm nhân lọai tan biến, xiềng xính ma qủy trói buộc nhân lọai bị bẻ tan.

   Tiếng xin vâng đã trả lại cho con người tình trạng ban đầu của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa đã tìm lại cho mình một tạo vật thánh thiện không tì vết, để thực hiện chương trình cứu độ nhân gian. Tiếng xin vâng của Mẹ Maria đã trả lại cho con người những gì đã đánh mất trong vườn địa đàng. Tiếng xin vâng của Mẹ Maria đã khai mở cho tất cả những ơn thánh mà hậu duệ muôn đời sẽ lãnh nhận.

Cầu nguyện:

 Lạy Mẹ Maria, Mẹ là vẻ đẹp của hừng đông, báo hiệu và đi trước cho bình minh rạng rỡ, Mẹ đáp lại bằng hai tiếng Xin Vâng trong tâm trạng của một tôi tớ vâng phục chủ, không điều kiện, không hồ nghi. Chúng con ca tụng tiếng xin vâng của Mẹ, và xin Mẹ phù giúp cho Giáo Hội, luôn biết đáp trả bằng hai tiếng xin vâng trước Thiên Chúa. Amen.

Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh-Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Dức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Năm C_ MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.
     LỄ THÁNH GIUSE_Giuse Nguyễn Văn Nghị.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần II Mùa Chay - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Mùa Chay_MM Tân, SJ.