Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần  Mùa Chay

Thói đời khác với đường nẻo con cái Thiên Chúa.

thu 6 tuan I.jpg

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

(20) "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

(21) "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. (22) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. (23) Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, (24) thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (25) Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. (26) Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Suy Niệm:                                                                                                                

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người.

Còn thầy, thầy bảo anh em:

·        Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa.

·        Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra Thượng Hội Đồng.

·        Ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục.

·        Nếu khi anh sắp dâng của lễ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh…

Thì đi làm hòa với người anh em ấy đã…

 

Ở đời có thương có ghét,

Thương đó và cũng ghét đó, diễn ra trong cùng một trái tim,

Khó hiểu thật, hễ thương thì sao lại ghét, còn nếu đã ghét thì còn chỗ đâu để thương,

chuyện không tưởng nhưng lại rất bình thương:

đã thương thì không thể ghét, và ngược lại, ghét thì không thể thương mới phải chứ.

Và quả thật là thế, bởi lẽ thương và ghét là 2 khuôn mặt khác nhau:

Khuôn mặt của con Thiên Chúa:

“chứng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa,

Ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1Ga, 4,7).

Khuôn mặt của ác thần:

“chúng ta đừng bắt chước Cain, nó là người của ác thần, nên đã giết em mình (1Ga 3,12).

Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỉ :

Ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa,

Ai không thương yêu anh mình thì cũng vậy (1Ga 3,10).

2 khuôn mặt, 2 vùng trời cách biệt:

“ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng…

Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối

và đi trong bóng tối mà chả biết mình đi đâu”. (1Ga, 2,10-11).

Ai giận anh em mình, khoảng cách giữa giận và ghét mong manh lắm, nóng giận dễ thành to chuyện,

Chuyện giận hờn, tới giận ghét, chỉ là chuyện của tình cảm con người thôi mà,

Làm người ai chả có lúc hờn trách dẫn đến tức giận, rồi sanh lòng ghen ghét?

Không được, vì đây chính là thói đời, mà thói đời nhiều phen dẫn đến tội ác khôn lường,

Kinh Thánh đã chỉ rõ:

“ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân” (1Ga 3,15)

 Thế còn

Ai mắng anh em mình là đồ ngốc,

Ai chửi anh em mình là quân phản đạo,

Thói đời cậy mình có của, có tài, có đức, thích chê bai người khác,

Lấy mình làm chuẩn mực để so sánh và phê phán.

Thế nhưng lại không biết mình ngốc nghếch biết bao,

Chuyện một ông nhà giầu hả hê trên đống tiền, của cải làm mờ mắt,

ông quên rằng  một ngày mình cũng phải ra đi tay trắng,

đây mới đúng là đồ ngốc, cái ngốc nghếch đáng tội (x.Lc 12,16-21).

Thói đời nguy hại biết bao.

Lời Chúa hôm nay muốn đưa mọi người vượt qua vùng đất u tối,

từ sống dở chết dở để rồi chết thật,

đến xóa bỏ khuôn mặt của kẻ sát nhân,

mang khuôn mặt của con Thiên Chúa, tiến vào vùng đất kẻ sống và sống muôn đời.

với một bước dứt khoát, nhẹ nhàng và đơn giản :

xác tín rằng,

“chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em” (1Ga 3,14)

MM Tân, SJ.

 

 

 

 

 

 Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh-Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Dức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Năm C_ MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thừ Ba Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần I Mùa Chay- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng - Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Tro- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Tro- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Đêm Vọng Phục Sinh_Lm. Duy Khang