Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

PHỤC VỤ và HY SINH

thứ tư Tuan II.jpg

Lời Chúa: Mt 20: 17-28

(17) Lúc sắp lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: (18) "Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người, (19) sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào Thập giá, và ngày thứ ba, Người sẽ chỗi dậy".

(20) Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. (21) Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy". (22) Ðức Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi". (23) Ðức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được".

(24) Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. (25) Nhưng Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. (26) Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. (27) Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (28) Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người".

Suy Niệm

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu loan báo lần thứ ba về cuộc thương khó và tử nạn của Người. Bên cạnh đó, các môn đệ cũng được loan báo rằng chính các ông, là môn đệ của Chúa, cũng phải chịu những thương khó.

Chén ám chỉ cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Như vậy, uống chén đắng của Thầy là các môn đệ cũng tham dự vào cuộc thương khó và sự sống lại của chính Đức Giêsu. Cho nên, sứ vụ của người môn đệ chân chính không thể tách rời mầu nhiệm Thập giá ra khỏi Chúa Giêsu Kitô. Những đau khổ và hy sinh, chỉ có ý nghĩa khi những hy sinh và đau khổ vì Chúa và cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

Ðức cố Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã giải thích thêm kinh nghiệm thiêng liêng này như sau: “Ai cũng kính trọng những người được in năm dấu thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in năm dấu thánh trên mình bằng hy sinh(Ðường Hy Vọng 152). Ngài nói tiếp: “Ai chưa bỏ mình vác thánh giá thì chưa theo Thầy được. Đó là điều kiện tiên quyết (Đường Hy Vọng 157).  

Hy sinh cho Chúa được khởi đi bằng những việc bình thường và đơn giản. Với cố Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê, dịp hy sinh cho Chúa khi con tươi cười với một người nói móc họng con, thinh lặng trước một vụ vu cáo bất công, yêu thương một người bạn phản bội, không nói một lời hóc búa trả đũa,… (Đường Hy Vọng 153). Mọi giây phút đều có dịp hy sinh cho mỗi chúng ta. Phục vụ người khác cũng là một trong cách hy sinh cho Chúa.

Lạy Chúa, tất cả chúng con được mời gọi trở thành những môn để theo Ngài trên con đường Thập giá. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng con trên hành trình theo Ngài. Xin hướng lòng chúng con biết hy sinh phục người khác cho Chúa và vì Chúa, đặc biệt trong mùa chay thánh này.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.

 

 Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh-Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Dức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Năm C_ MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     LỄ THÁNH GIUSE_Giuse Nguyễn Văn Nghị.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần II Mùa Chay - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Mùa Chay_MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thừ Ba Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần I Mùa Chay- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng - Dòng Đa Minh Thánh Tâm