Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6


 Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

DẤU LẠ

       thứ hai tuần VI.jpg

Lời Chúa: Mc 8, 11 – 13

(11) Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. (12) Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả". (13) Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Suy Niệm:

  “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Đó là lời Đức Giêsu đã thở dài não ruột nói cho nhóm Pharisêu đang muốn tranh luận với Người, vì họ đòi một dấu lạ từ trời để thử Người.

  Tin Mừng thường kể sự có mặt của người Pharisêu trong hành trình Đức Giêsu đi rao giảng: họ là những người đã từng xuất hiện chung với dân thường để chăm chú lắng nghe lời Đức Giêsu nói, chất vấn Người và nhìn thấy nhiều phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện trong dân. Vậy mà họ vẫn không chịu tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến ở giữa trần gian, để cứu nhân loại thoát khỏi án tử đời đời. Họ yêu cầu Người phải cho thêm một dấu lạ mới từ trời. Họ xin mà không biết mình đang được nhìn thấy một dấu lạ quá rõ ràng: Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Vì những lời Người nói, các phép lạ Người làm đều minh chứng Người là Đấng Mêsia đã được tiên báo trong lịch sử cứu độ. Hỏi có ai trên cõi trần này đã ra lệnh cho trận cuồng phong trên biển hóa thành im lặng như Đức Giêsu đã làm chưa? (Mc 4, 35-41) Hay có ai đã hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người đàn ông ăn no nê (chưa kể đàn bà và con nít cùng ăn) mà còn thu lại được mười hai thúng đầy với số cá còn dư (Mc 6, 30-44). Hoặc ai có thể làm cho người chết sống lại được như Đức Giêsu không? Và còn bao nhiêu điều kỳ diệu mà các sách Tin Mừng đã thuật lại. Các sự thật hiển nhiên như thế mà người Pharisêu vẫn còn thử thách Đấng muốn cứu độ các ông, khiến Đức Giêsu bỏ các ông mà đi. Cuộc tranh luận của nhóm người này trở nên thất bại hoàn toàn.

   Bước vào đời thường, chúng ta cần thinh lặng chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Giêsu để yêu mến, thần phục quyền uy cao cả của Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, hơn là đòi dấu lạ từ trời. Nếu chúng ta không tin hay không chịu tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian để tôn thờ Người và sống chứng nhân, thì chúng ta cũng chẳng khác gì nhóm người Pharisêu xưa chuốc lấy nhiều thất bại. Các biến cố to nhỏ đang xảy ra trong cuộc đời mỗi người hay của thế giới, đều nhắc cho chúng ta hãy hoán cải và trở về với Chúa, đừng thách thức quyền năng Thiên Chúa vì Người là Thiên Chúa của chúng ta, còn chúng ta chỉ là tro bụi được Thiên Chúa yêu thương tạo thành. Thiên Chúa luôn thương yêu chúng ta, đó là một bảo đảm muôn đời để chúng ta nương tựa nơi Người, cho dù chúng ta có bất xứng bao nhiêu, Chúa cũng vẫn  thương tha thứ. Hãy vững tin vào Chúa, Người nhìn thấu cõi lòng và tâm tưởng của chúng ta, chính Người sẽ che chở, phù trì chúng ta trong mọi hoàn cảnh.  

Lạy Chúa Giêsu, xin ở giữa chúng con khi chúng con giao tiếp với nhau, để chúng con con không nói hay làm gì mất lòng Chúa hay xúc phạm đến tha nhân. Xin cho chúng con biết quy phục quyền uy của Thiên Chúa để tôn thờ một mình người mà thôi! Xin cho chúng con luôn nhớ Chúa ngự thật trong Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là Ân Ban tuyệt vời mà Chúa đã và luôn ban tặng cho trần gian. Và lạy Chúa, giữa những xao động của thế giới và con người hôm nay, xin thương cứu giúp chúng con. Amen.

                                                                      Nt. Anna kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm.Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô- Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Bertrand Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.