Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh

THẬP GIÁ TÌNH YÊU

T6TT.jpg

Các bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa thứ 6 Tuần thánh tập trung vào những đau khổ của Đức Kitô và lý do tại sao Ngài phải chịu những đau khổ này.

Bài Đọc I, tiên tri Isaiah nói rõ lý do tại sao Người Tôi Trung của Thiên Chúa chịu đau khổ: Ngài mang lấy thương tích của chúng ta. Ngài đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Bài đọc II: Chúa Giêsu đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bài Phúc Âm nói về Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô.

Bài thương khó mô tả về cái chết của Chúa Giêsu trên cậy thập giá. Chính Chúa Giêsu đã bị bị treo lên và chết trên cây thập giá vì tội lỗi của chúng ta. Tham dự vào phụng vụ thứ 6 Tuần thánh giúp chúng thấy rõ hơn mầu nhiệm của thập giá. Mầu nhiệm của tình yêu tự hiến và tự trao.

Chịu chết trên cây thập giá, Đức Giêsu đã biểu lộ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu và lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi. Chiê ngắm cây thập giá là để mỗi người chúng ta cảm nghiệm hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chiêm ngắm cây thập giá là mởi gọi chúng ta sống mầu nhiệm tình yêu trong cuộc sống hằng ngày.

Chịu chết trên cây thập giá, Đức Giêsu đã nối lại tình thương giữa Thiên Chúa và con người. Chính nhờ cây thập giá ấy, tình Chúa và tình người đã được giao hoà. Cũng vậy, mỗi người Kitô hữu được mời gọi san sẻ tình yêu thương đến với mọi người. San sẻ yêu thương để xoá tan giá lạnh, cô đơn của những đố kỵ, nghèo đói, bất công,…

Chịu chết trên cây thập giá, máu của Chúa Giêsu đã tuôn trào để mang lại sức sống dồi dào cho nhân loại. Như vậy, cây thập giá không chỉ là biểu tượng của sự thất bại ô nhục, nhưng là hình ảnh sống động về tình yêu của Thiên Chúa giúp con người hướng đến mầu nhiệm Phục sinh. Tham dự vào phụng vụ thứ 6 Tuần thánh không chỉ dừng lại việc tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng hướng tới mầu nhiệm Phục sinh.

Lạy Đức Giêsu, chính nhờ vào cái chết của Ngài trên thập giá mà nhân loại được đón nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống noi gương Chúa luôn biết cho tình yêu và vì tình yêu với mọi người.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh - Lễ Vọng Phục Sinh-Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh-Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Dức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Năm C_ MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay_Lm. J.P