Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

LẼ SỐNG NGƯỜI MÔN ĐỆ

thu 3 Tuan XIV Thuong nien.JPG

Lời Chúa: 

(32) Họ vừa đi ra thì kìa người ta đem đến cho Ðức Giêsu một người câm bị quỷ ám. (33) Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ítraen, chưa hề thấy thế bao giờ!" (34) Nhưng người Pharisêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".

(35) Ðức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

(36) Ðức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (37) Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. (38) Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".

Suy Niệm

Phụng vụ bài đọc hôm nay, đề cập đến lẽ sống người môn đệ theo Chúa Giêsu, trong cuộc sống hằng ngày, người môn đệ hành động phải có chất Giêsu, trong con người của mình.

1. Thành công không kiêu, chỉ trích không nản.

Qua sự kiện Chúa Giêsu chữa người câm bị quỷ ám. Có hai phản ứng khác nhau. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Israel, chưa hề thấy thế bao giờ!" Còn những người Pharisiêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ." Phản ứng của Chúa Giêsu: Ngài không kiêu hãnh khi những người dân khen tặng và cũng chẳng nản với những lời ác ý. Chúa Giêsu vẫn giữ vững trạng thái bình tâm, Ngài tiếp tục đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Đây chính là thái độ cần có của người môn đệ, không lệ thuộc vào thế gian khen - chê làm cản bước chân người môn đệ. Bởi người môn đệ tìm sự an ủi và nâng đỡ chính ở nơi Chúa chứ không phải nơi trần gian.

2. Có trái tim cảm thông với tha nhân

Trang Tin mừng kể: “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

Chính vì người môn đệ bình tâm trước lời khen – chê của thế gian, nhờ đó người môn đệ có trái tim của Chúa, cảm thông với tha nhân. Chúa Giêsu dùng từ “Xin chủ mùa gặt”. Người môn đệ làm từ mệnh lệnh của Chúa Cha, và được Chúa sai đi làm theo ý Chúa Cha, và ý Chúa Cha là sống lòng thương xót với tha nhân.

 Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Một cuộc phỏng vấn của Andrea Tornielli, ký giả kỳ cựu ở Vatican, thông tín viên tờ La Stampa, với ĐTC Phanxicô, mang tựa đề:  “Danh Ngài là Thương Xót”, đó chính là tên quyển sách  lột tả hết tâm ý của ĐGH Phanxicô về Lòng Chúa Thương Xót. Bởi lẽ, nó không chỉ diễn tả Đức tin chân truyền mà còn là trọng tâm giáo huấn của ĐTC Phanxicô cho thế giới ngày nay. Người môn đệ được sai đi để thực thi lòng thương xót.

3. Biết kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng lề luật

Người môn đệ còn phải là người sống và truyền đạt lòng kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng lề luật cho tha nhân. Bài đọc một hôm nay Tiên tri Hôsê đã kết tội các nhà lãnh đạo Israen không kính sợ Thiên Chúa và giữ lề luật của Người: Vua Solomon khi về già. Vua đã nghe lời xúi giục của các bà vợ Dân Ngoại để lập những bàn thờ cho họ thờ tà thần và chính vua cũng làm như thế. Tội thờ các thần ngoại của vua Solomon dẫn tới việc chia đôi đất nước, bắt đầu với thời của vua Giêrôbôam: Chúng phong vương người mà Ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan.”

Việt nam chúng ta có câu: “thượng bất chính, hạ tắc loạn”, Người môn đệ không biết kính sợ Chúa và tôn trọng lề luật, hiển nhiên sẽ trở thành những người thợ sai lạc, mà như Chúa Giêsu đã nói: “Mù dắt mù cả hai sẽ sa xuống hố” (Mt 15, 14)

Tam Thái


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên-Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Tuần XIV Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần XV Thường Niên_Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên_Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm. Paul Nguyen Nguyen