Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ  Ba Tuần IV Phục Sinh

LỄ THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ

XÁC TÍN ƠN GỌI LÀM TÔNG ĐỒ

thu 3 Taun IV PS.jpg

LỚI CHÚA: Ga 10,22-30

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dười cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ nữa ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha Tôi làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi sẽ cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ bị hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

SUY NIỆM:

1. Xác tín niềm tin vào Đức Kitô

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc người Do Thái thắc mắc và hoài nghi về Chúa Giêsu. Họ không tin Chúa là Thiên Chúa và đến trần gian để cứu độ. Họ từ chối không tin vào Ngài, vì họ chưa thuộc về Chúa, chưa phải là con chiên trong đoàn chiên của Ngài.

Đối với chúng ta, chúng ta là con cái Chúa, thuộc đàn chiên của Chúa và Giáo Hội. Chúng ta không hoài nghi, chối bỏ Chúa Giêsu như người Do Thái. Trái lại, chúng ta tin vào Ngài, yêu mến Ngài và đi theo Ngài, vì xác tín vào lời Chúa phán: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.”

2. Tuyển chọn người tông đồ

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Thánh Matthia tông đồ. Chúng ta suy niệm về ơn gọi tông đồ của vị Thánh được Chúa chọn gọi, sau khi Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Sách Tông đồ Công vụ thuật lại việc thánh Phêrô và các tông đồ mở một phiên họp tuyển chọn người tông đồ, thay thế cho Giuđa, phản bội.

Cuộc bầu chọn này hết sức quan trọng, nên các ông cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để biết phải chọn ai được xem là người xứng đáng làm tông đồ thay thế cho Giuđa.

Các ông đề cử hai người: Barsabba và Matthia.

Kết quả là “Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ.” (Cv 1,26).

Việc tuyển chọn tông đồ Matthia giúp chúng ta nhớ lại Lời Chúa Giêsu đã nói trước với các tông  đồ rằng: "Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại".(Ga 15,16)

Chúa chọn các tông đồ, với nhiều thành phần khác nhau, trình độ và hoàn cảnh khác nhau,…

Hôm nay Chúa tuyển chọn Matthia làm tông đồ thứ 13.

Thánh Matthia ý thức làm tông đồ cho Chúa đòi hỏi ông phải nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo, sẵn sàng hy sinh làm chứng, chịu bách hại và tử đạo trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.

3. Sống Ơn gọi làm tông đồ của chúng ta

Mỗi người chúng ta được Chúa chọn và gọi. Chúng ta được Chúa chọn làm con Chúa qua Bí tích Rửa tội và được quy tụ vào trong đại gia đình của Hội Thánh. Chúng ta hãy sống ơn gọi làm Kitô hữu và làm tông đồ của mình.

Là người Kitô hữu, tất cả chúng ta được mời gọi cộng tác vào sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu.

Người tông đồ là người được Chúa sai đi, như các tông đồ được Chúa sai đi vào các thành thị, làng mạc để rao giảng Tin Mừng.

ĐTC đã nói trong Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Gọi 2019 rằng:

Chúng ta phải giúp Giáo hội trở nên xinh đẹp và rạng rỡ hơn để Giáo hội có thể làm chứng cho tình yêu của Chúa trong thế giới này.”

Làm chứng cho Chúa bằng đời sống chứng nhân, loan báo Tin Mừng, truyền giáo, giới thiệu Chúa cho mọi người.

Làm chứng cho Chúa bằng đời sống cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của hội Thánh, đặc biệt bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ tha nhân, vừa dễ dàng, vừa hiệu quả.

Người tông đồ là người luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thúc đẩy và giúp đỡ trên nẻo đường truyền giáo.

Người tông đồ có sức mạnh của Thánh Thần nên can đảm, mạnh mẽ và bền chí trong khi thi hành sứ vụ tông đồ, dù có phải trải qua nhiều thử thách gian nan.

Người tông đồ luôn nhớ việc tông đồ là công việc của Chúa, nên công việc tông đồ luôn mang lại nhiều hoa trái và ích lợi cho thế giới và con người.

Ước gì mọi Kitô hữu đều ý thức và tích tham dự vào Sứ vụ Loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn chúng con và sai chúng con đi làm việc tông đồ. Xin Chúa cho chúng con theo Chúa, dấn thân phục vụ Giáo Hội và tha nhân bằng niềm vui, niềm tin yêu và phó thác mọi công việc tông đồ cho Chúa, dù có trải qua nhiều thử thách gian nan. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C-
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh-Lm. J.B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     uy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phuc Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên- LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     uy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Chúa Nhật III Phục Sinh-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_MM Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Phục Sinh- LM. GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM