Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

SỐNG THEO Ý CHÚA CHA

 thu 5 tuan I MVA.jpg

LỜI CHÚA: Mt 7, 21. 24-27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

 

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu cảnh báo người Kitô hữu: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời.”

Ý Cha trên trời là tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa; là yêu mến Đấng mà Ngài sai xuống trần gian để cứu độ con người; là đón nhận sứ điệp của Tin Mừng, là sống những lời mạc khải của Đức Giêsu.

Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha xác nhận là “Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17). Ngài là gương mẫu cho đời sống đạo của chúng ta. Sống theo gương Chúa Giêsu, cần phải biết “vâng nghe lời Người” (Mt 17, 5).

Đức Mẹ và Thánh Giuse là gương mẫu thực thi thánh ý Chúa, được Chúa sủng ái, đầy tràn ơn phúc, và là những gương sáng của đời sống công chính thánh thiện.

Sống Lời Chúa là đem Lời Chúa thực hành trong cuộc sống của mình; là con đường dẫn đưa người tín hữu vào Nước Trời.

Sống theo Lời Chúa “giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá.” Lời Chúa trở thành nền tảng cho đời sống của người tín hữu chúng ta.

Người tín hữu cần khiêm tốn học hỏi Lời Chúa, năng kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa và cầu xin ơn Thánh Thần soi sáng giúp ta làm theo thánh ý Chúa.

- Để biết mình có sống đẹp lòng Chúa hay không, chúng ta hãy luôn lấy Lời Chúa ra và đối chiếu với những suy nghĩ, các hành động và việc làm của chúng ta, xem những suy nghĩ, việc làm của chúng ta có phù hợp với thánh ý Thiên Chúa hay không.

- Để biết điều chúng ta định làm có tốt hay không tốt, chúng ta không biết điều nào đúng sai, chúng ta cần dựa theo nguyên tắc nhân quả: “Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7, 17). Nếu việc làm của chúng ta phát sinh hoa trái tốt và ta cảm thấy lương tâm được bình an, thì đó là điều phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Nhiều lần trong cuộc sống, người tín hữu chúng ta còn sống xa lạ với Chúa, chưa sống các Lời Chúa dạy trong Tin Mừng, khiến chúng ta chao đảo, mất phương hướng. Vì thế, chúng ta hãy đến với Lời Chúa, thực thi thánh ý Chúa, chắc chắn chúng ta mới tìm được sự bình an, niềm hạnh phúc đích thực.

Quả thật, sống và đem ra thực hành Lời Chúa dạy, là sống theo ý Cha trên trời, biến đổi chúng ta trở thành người Kitô hữu đích thực, và chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Kết quả của việc thực hành Lời Chúa dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn từng người tín hữu chúng con luôn biết sống và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng_Lm. J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần I Mùa Vọng Năm A_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lm. J.B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng-Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng_Tam Thái
     Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang