Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

ĐỀN THỜ TÂM HỒN

CGS đánh đuổi.jpg

LỜI CHÚA: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ và dạy người ta biết tôn trọng nơi thánh, nơi dành riêng phụng sự Thiên Chúa cho xứng đáng.

Đền thờ là nhà cầu nguyện, nhưng nhiều người Do Thái đã lợi dụng chỗ tập trung đông người trong dịp lễ để buôn bán, để trục lợi. Những việc làm đó là một sự xúc phạm đến chính Thiên Chúa, làm ô uế đền thờ. "Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".

Khi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu mong muốn họ hiểu rằng con người cần phải ý thức việc phụng thờ Thiên Chúa, và dành riêng nơi thờ phượng cách xứng đáng cho Chúa ngự.

Hôm nay Chúa cũng muốn Đền thờ tâm hồn của chúng ta. Đền thờ tâm hồn cần phải gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc, trang hoàng cho sạch đẹp để xứng đáng cho Chúa ngự đến.

Lời Chúa nói với ông Giakêu trong bài Tin Mừng hôm qua, cho thấy Chúa muốn hoán cải, biến đổi tâm hồn của chúng ta: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta muốn lưu lại nhà ông”.

Chúa biến đổi tâm hồn của chúng ta, vì trong tâm hồn, chúng ta còn  chất chứa nhiều tội lỗi, bất xứng: tham làm, mê đắm xác thịt, ghen ghét, đố kỵ, chia rẽ, bất hòa,…đó là những tiêu cực, cần được loại bỏ, thanh tẩy.

Chúa đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Ngài muốn thanh tẩy đền thờ tâm hồn chúng ta trở nên một tâm hồn trong sạch, thánh thiện, đạo đức, bác ái yêu thương, khiêm nhường, đơn sơ, thành thật,…Một tâm hồn thanh thoát, luôn hướng về Chúa, luôn dành cho Chúa trọn vẹn niềm tin, phó thác vào Thiên Chúa yêu thương. Đền thờ tâm hồn của chúng ta sẽ luôn được bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc vì được Chúa ngự đến và ở cùng.

Hướng lên Chúa để phụng sự Ngài, chúng ta cầu nguyện với lòng mong ước rằng: chúng ta noi gương Chúa Giêsu, luôn cầu nguyện, hướng về Cha, và làm theo ý Cha. Tâm hồn chúng ta sẽ giống như Mẹ Maria: khiêm nhường, vâng theo thánh ý Chúa. Tâm hồn chúng ta sẽ luôn trong sạch, như thánh Giuse, Đấng công chính. Tâm hồn chúng ta là một tâm hồn trẻ trung, biết yêu Chúa cách đơn sơ, phó thác như thánh Têrêsa hài đồng Giêsu. Chúng ta học gương mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, để yêu thương, phục vụ những người nghèo khổ.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng con, để xứng đáng la nơi Chúa ngự. Xin Chúa Thánh Thần uốn nắn tâm hồn chúng con luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII_LM ĐAN VINH