Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 1

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA GIÊSU

CSG.jpg

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

SUY NIỆM

Hôm nay Chúa Giêsu minh chứng cho chúng ta thấy Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng: quyền năng trong những Lời Chúa giảng dạy, và quyền năng xua trừ ma quỷ.

1. Lời Chúa là sức mạnh, đầy uy quyền.

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".

Những lời Chúa phán dạy cuốn hút dân chúng, đến độ người ta kéo đến với Ngài rất đông để nghe lời giảng trong phép lạ bánh hóa nhiều.

Vì Lời Chúa phán dạy là chân lý xuất phát từ trời; Lời Chúa đi sâu vào chính nội tâm của con người; Vì lời Chúa dạy luôn mới mẻ, không như các kinh sư, đã gây kinh ngạc cho nhiều người, và mọi người đã nhận ra quyền năng và sức mạnh trong lời giảng của Chúa: Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.”

Chính các tông đồ đã cảm nghiệm được sức mạnh thiêng liêng của Lời Chúa, như Phêrô đã thưa với: “Bỏ Thầy con biết theo ai; vì chỉ có Thầy mới ban sự sống đời đời”.

Vì Chúa là là đường, là sự thật và là sự sống.

Lời Chúa phán dạy biểu lộ tình yêu thương vô vị lợi, nhân từ, thương xót và quảng đại,.. “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ dưỡng cho các ngươi”.

Đặc biệt, lời của Chúa đã biến đổi con người, như Giakêu thu thuế gặp gỡ Chúa, khiến ông hứa với Chúa rằng: Tôi sẽ dành nửa gia tài của tôi cho người nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, tôi xin đền  gấp bốn.

Kế đến, Lời của Chúa có uy quyền, có sức tiêu diệt ma quỷ, khiến chúng hoảng sợ la lên: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".  

Chúa Giêsu đã xua trừ ma quỷ ra khỏi nhiều người bị chúng ám hại; và trong cuộc chiến đấu cuối cùng trên thập giá, Chúa đã chiến thắng ma quỷ bằng sự chết và sự sống lại của Ngài, để cứu độ và giải thoát nhân loại.

2. Lời Chúa là sức sống của đời sống chúng ta.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu mến Lời Chúa, năng đọc, suy gẫm Lời Chúa và sống Lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của Chúa, để được biến đổi, trở nên con người thánh thiện hơn.

Ma quỷ khôn khóe cám dỗ nguyên tổ của loài người, chúng luôn rình rập để cám dỗ chúng ta, xui khiến chúng ta sa ngã phạm tội. Nếu chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, sống theo Lời Chúa dạy, chắc hẳn Lời Chúa sẽ thánh hoá và tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, và không làm chúng ta vấp ngã phạm tội mất lòng Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng lời rao giảng để lôi cuốn nhiều người tin vào Chúa và sống cuộc sống tốt hơn. Chúng con rất hiểu giá trị của Lời Chúa, nhưng chúng con chưa năng đọc và gắn bó cuộc sống mình với Lời Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến, năng đọc và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là sức mạnh của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi cám dỗ của ác thần. Xin Chúa biến đổi chúng con nên con cái của Chúa, nên người làm chứng cho Tin mừng của Chúa, để mọi người biết sống theo Lời Chúa dạy, đi theo ánh sáng chân lý cứu độ và đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Lm Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần I Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Thường Niên - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Quanh Năm_ Thầy Đaminh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên_ Nt. Anna Kiều Thị Kim Luyến, SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Thường Niên_Thầy Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Thường Niên_ Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa_Lm. Đan Vinh