Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH

CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN VỚI CHÚNG TA


T3 T6 PS.jpg


Tin Mừng: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Suy Niệm:

Chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, qua lời mạc khải của Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần.

Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con.”

Chúa Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ cho các môn đệ, là chính Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra (Kinh Tin Kính).

Chúa Thánh Thần soi sáng cho các môn đệ biết tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói cho các ông. Ngài giúp các môn đệ tin vào Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ.

Có thể nói: thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần. Ngài hiện diện trong Hội Thánh. Ngài dẫn đưa Hội Thánh đến Chân lý vẹn toàn và thúc đẩy Hội Thánh làm chứng về Ðức Giêsu chịu chết và sống lại, ban ơn cứu độ cho toàn thế giới. Nhờ Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, can đảm và lòng nhiệt thành, các môn đệ đã ra đi loan báo Tin Mừng và làm cho Hội Thánh của Đức Kitô phát triển và sống động.

Điều khó hiểu với chúng ta, đó là làm sao số người tin vào Đức Kitô ngày một thêm đông số? Làm thế nào để cho nhiều người không tin, nhiều tâm hồn cứng cỏi, nhiều kẻ cố chấp và chống đối lại niềm tin Kitô đã quay trở lại với Chúa và Hội Thánh? Tất cả đều nhờ ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Lời Chúa nói với các môn đệ: “Các con hãy đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân”, rao giảng về Đức Giêsu chịu chết và sống lại, rao giảng sự thống hối…. đã có hiệu quả, đó là nhờ Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động, đã làm cho nhiều người tin vào Chúa hơn và đi theo Chúa nhiều hơn.

Quả thật, Chúa Thánh Thần hiện diện trong Hội Thánh hôm nay và mãi mãi. Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh cho đến ngày tận thế.

Người tín hữu hôm nay tin và đón nhận nhiều ân huệ của Chúa Thánh Thần. Ngài đang hiện diện thực sự trong từng người tín hữu chúng ta, qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Chúa Thánh Thần dẫn những người tin đến với Đức Kitô được đón nhận tình yêu và ơn cứu độ của Ðức Giêsu.

Chúa Thánh Thần vẫn ở bên chúng ta và lôi kéo lòng chúng ta lại gần Chúa. Chúa Thánh Thần  ở bên chúng ta để soi sáng, yên ủi dạy dỗ từng người chúng ta, gúp chúng ta sống theo ánh sáng của Lời Chúa, bước đi theo Chân Lý và đạt tới ơn cứu độ.

Người tín hữu khô khan, nguội lạnh ư? Đừng lo, đừng sợ, đừng mặc cảm, chỉ cần để cho tâm hồn của mình được mềm mại, dễ uốn nắn. Chính Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn. Bởi đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài đến trợ giúp, thúc đẩy chúng ta sống công chính, thánh thiện; nhưng đừng quên siêng năng cầu nguyện hằng ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn và đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu. Xin Chúa đừng để chúng con bị ma quỉ, thế gian và xác thịt lôi kéo chúng con sống xa Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con luôn trung thành với Chúa Giêsu, bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa, sống bác ái yêu thương với mọi người. Nguyện xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con nên những chứng nhân cho Tin Mừng và xin Ngài canh tân bộ mặt thế giới. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP