Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

“ƠN GỌI XUẤT PHÁT TỪ THIÊN CHÚA”

Lời Chúa   Ga 15, 9 – 17

T7 T4 PS.jpg9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 

11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Suy niệm

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. (Ga 15, 9-17)

Chúng ta thật hạnh phúc, vì chính Thiên Chúa đã chọn gọi chúng ta gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa. Không phải do chúng ta muốn hay không muốn, nhưng là chính Chúa muốn. Có lẽ, rất nhiều người nghĩ rằng: việc Thiên Chúa chọn gọi là dành cho ơn gọi tu trì. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Thiên Chúa chọn tất cả chúng ta trong mọi bậc sống của mỗi người. Và chính Chúa cũng chọn tất cả chúng ta là những Ki-tô hữu sẽ ra đi “loan báo Tin Mừng” của Chúa đến cho mọi người.

Điều chúng ta cần làm ngay lúc này là chúng ta hãy luôn ý thức về ơn gọi của mình, về tình yêu Chúa dành cho chúng ta trong mỗi phút giây của cuộc sống. Và rồi chúng ta cũng luôn nhớ đến sứ mạng Chúa trao cho chúng ta: phải sinh hoa kết trái chính là Tình yêu Chúa và yêu thương tha nhân.

Để sống yêu thương hết tất cả mọi người là điều không phải dễ. Nhưng đó là giới luật và là điểm nổi bật nhất để nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy Giê-su. Hoa trái khi chúng ta yêu người nghèo, người đau khổ mà không phải là sự thương hại nhưng hoàn toàn muốn cùng họ hướng tới hạnh phúc ngay đời này. Hoa trái không phải là việc trốn tránh những người ghét mình hay những người mình ghét, nhưng là sự đối thoại, gặp gỡ đầy tràn tình yêu thương và lòng khoan dung.

Noi gương Thánh Matthia mà chúng ta mừng kính hôm nay. Ngài đã đi theo Chúa và được chính Chúa chọn gọi để trở nên Tông đồ của Chúa, qua lần bốc thăm của các Tông đồ. Và từ đó, cuộc đời Thánh nhân luôn phục vụ cho Thiên Chúa và sinh nhiều hoa trái cho Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành những tông đồ cho Chúa, luôn hăng say loan báo Tin Mừng. Xin giúp mỗi việc chúng con thực hiện đều làm sáng danh Chúa và mở rộng vương quốc của Ngài. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM