Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

tin – nghe – đón nhận

T4, T4 PS.jpg

LỜI CHÚA Ga 12,44-50

44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

SUY NIỆM

Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh – đây là cơ hội để đón nhận ơn cứu độ. Chính Đức Ki-tô đã đón nhận thánh ý Chúa Cha, chịu khổ nhục, vác thập giá và cuối cùng chịu chết nhục hình trên thánh giá. Dầu vậy, qua khổ hình thập tự, đến vinh quang, Đức Ki-tô đã sống lại vinh hiển, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-su lớn tiếng tuyên bố rằng: để được hưởng sự sống đời đời, mời gọi chúng ta Tin – nghe – đón nhận vào những lời Đức Giê-su nói vì đó chính là Tin vào Chúa Cha – Đấng đã sai Người đến trần gian.

1.    Tin

Đức Giê-su tuyên bố chính Người được Chúa Cha sai đến, Người cũng là ánh sáng thế gian. Do đó, nếu ai tin vào Người, thì không ở lại trong bóng tối, nhưng đi trong miền ánh sáng của sự sống vĩnh cửu do Chúa Giê-su dẫn đường. Nhìn lại đời sống đức tin, nhiều lúc chúng ta đi lạc trong bóng tối bởi tin theo những lời cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ. Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển về mọi mặt, vì thế, sự tinh vi của ma quỷ ngày càng phong phú, chúng đội lốt dưới vỏ bọc của những điều dường như rất thánh thiện, đạo đức. Chẳng hạn, một Ki-tô hữu vẫn thường xuyên đi lễ, đọc kinh sáng tối chăm chỉ, người khác nhìn vào sẽ nhận định người đó sao đạo đức, tốt lành quá. Tuy nhiên, đó chưa phải là yếu tố quyết định vì chính Thánh Gia-cô-bê Tông đồ đã nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17), nghĩa là một Ki-tô hữu nếu chỉ chăm chăm chú chú vào việc siêng năng đi lễ, đọc kinh nhưng đời sống thì toàn sự ích kỷ, ganh ghét, đố kị, nói hành nói xấu, xét đoán người khác, thì chưa phải là sống đức tin như Chúa mời gọi. Quả đúng như vậy, Đức Tin phải có việc làm đi cùng và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể phó thác hoàn toàn cho Chúa, chọn Chúa. Và Đức Tin hành động qua Đức Ái.

2.     Nghe

Trong cuộc sống hàng ngày, tai chúng ta phải nghe rất nhiều âm thanh, có những âm thanh cần phải nghe như: lắng nghe người khác chia sẻ về những đau khổ hay những khó khăn họ đang gặp, bố mẹ lắng nghe những ưu tư, lo lắng của con cái và ngược lại, con cái lắng nghe những chia sẻ của bố mẹ. Dầu vậy, có những âm thanh chúng ta không cần phải nghe, thậm chí chúng ta nghe như không nghe hoặc nghe tai này qua tai kia rồi gió thổi bay mất, đó có thể là lời nói hành nói xấu, tệ hơn sự sỉ vả, nói đá xéo của người khác.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta: “Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ”, thật vậy, chúng ta chỉ nghe thôi chưa đủ nhưng Chúa còn đòi hỏi chúng ta tuân giữ, tức là nghe Lời Chúa dạy và đem ra thực hành. Lời Chúa luôn đem lại cho ta sự sống đời đời, Chính Chúa Giê-su khẳng định: “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì”. Vậy, tất cả những gì Chúa Giê-su nói đều do Chúa Cha truyền lệnh. Phần chúng ta hãy lắng nghe và đem ra thực hành, được như thế, chúng ta đang sống Lời Chúa cách trọn hảo.

3.    Đón nhận

“Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết”. Sự đón nhận khác với sự chấp nhận, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đón nhận lời Chúa, nghĩa là ta hãy đón nhận trong sự vui vẻ và cách tự nguyện. Sự đón nhận sẽ dễ dàng nếu điều Chúa mời gọi hợp với ý của tôi, nhưng sẽ trở nên khó đón nhận khi ý Chúa trái với ý tôi. Đời sống của Ki-tô hữu luôn được Chúa mời gọi sống theo những điều đi ngược với thế gian, cụ thể như trong Tám Mối Phúc. Tuy nhiên, chỉ những ai sống theo ý Chúa mới được hưởng ơn cứu độ, ngược lại, ai từ chối và không đón nhận, thì sẽ có quan tòa xét xử.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con chỉ lãnh nhận được sự sống đời này khi chúng con biết: Tin – nghe – đón nhận tất cả Lời Chúa dạy, dù có đôi lúc Lời Chúa rất khó nhận. Xin Chúa ban thêm đức tin, lòng mến để chúng con biết mở lòng ra đón nhận và sống thánh ý Chúa ngay tại trần thế này. Amen

Dã Quỳnh

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ