Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

“ĐỨC GIÊ-SU – ĐÍCH ĐIỂM CUỘC ĐỜI”


T7 T2 PS.jpg


Lời Chúa   Ga 6, 16 – 21

16 Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. 17 Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ.

18 Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. 19 Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ.

20 Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. 21 Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Suy niệm

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm, một cuộc chạy đua cho công việc, cho lý tưởng. Thời gian cứ thế trôi qua, khi chúng ta ngoảnh mặt nhìn lại thì đã là một quãng đường rất xa, nhưng đích đến thì vẫn chưa gặp được.

Các môn đệ chèo chống với gió biển suốt đêm, các ông cũng muốn đến đích. Nhưng càng chèo chống thì sóng gió lại càng mạnh lên. Chỉ khi các Tông đồ gặp được Đức Giê-su thì liền sau đó các ông đã cập bờ bình an: “Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới” (Ga 6, 21).

Gặp được Đức Giê-su thì con thuyền cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng sẽ chạm được đích điểm. Vì chỉ có Chúa Giê-su là đích điểm mà chúng ta hướng tới. Nhất là, chúng ta là người Ki-tô hữu thì trọn vẹn cuộc đời chúng ta là dành để tìm kiếm và hướng về Thiên Chúa.

Tất cả mọi thứ trong cuộc đời cũng sẽ qua đi. Giàu có, quyền lực, địa vị…..không ai có thể nắm giữ được mãi. Cuộc đời của con người cũng đầy chông gai thử thách, bão tố như các Tông đồ đã trải qua. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tìm kiếm Thiên Chúa. Vì chỉ có Chúa mới là niềm hy vọng, là bình an đích thực và là đích điểm để chúng ta đạt đến.

Lạy Chúa! Chỉ có Ngài là nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu; chỉ có Ngài là cùng đích cuối cùng cho chúng con nghỉ ngơi. Xin cho chúng con mỗi ngày luôn tìm kiếm Chúa trong mọi hoạt động của chúng con. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ