Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Phục Sinh

BÀI HỌC VỀ HIỆP HÀNH NƠI PHÉP LẠ HOÁ BÁNH RA NHIỀU

Tin Mừng    Ga 6,1-15

T6 T2 PS.jpg1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10 Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Suy niệm

Những ngày tháng chúng ta đang sống được ghi dấu ấn đặc biệt của tiến trình thượng hội Giám mục thế giới lần XVI với chủ đề: “Hướng đến một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Gia, và Sứ Vụ”. Trình thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều trong Tin Mừng hôm nay gợi ra cho chúng ta cách thức thật cụ thể để sống tinh thần hiệp hành trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay.

Trước hết, như đám đông dân chúng tìm đến với Chúa Giêsu, để có thể sống hiệp hành, chúng ta cũng được mời gọi thường xuyên tìm gặp Chúa Giêsu để lắng nghe Lời Ngài và đón nhận sức sống thần linh nơi Ngài. Nói cách khác, ý nghĩa của sự hiệp hành trước hết là bước đi cùng với Chúa. Hiệp hành không phải là sáng kiến đến từ Giáo Hội, nhưng đến từ Thiên Chúa và là cách thức Ngài hành động trong lịch sử để cứu độ nhân loại. Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài luôn sẵn có ở đó và chờ đợi chúng ta. Và mục đích của việc hiệp hành là gì nếu không phải là cùng nhau tiến vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Như thế, sẽ là vô nghĩa và vô ích nếu chúng ta nói đến hiệp hành mà trước tiên không đến gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa.

Thứ đến, như đứa trẻ quảng đại chia sẻ phần lương thực ít ỏi của mình là năm chiếc bánh và hai con cá, chúng ta được mời gọi để không ngần ngại dâng cho Chúa những khả năng hết sức giới hạn của chúng ta. Sẽ không thể có sự hiệp hành nếu mỗi người cứ khư khư giữ lại hoặc vun vén cho riêng mình. Cũng không thể có sự hiệp hành nếu ai cũng nghĩ rằng mình quá hèn kém không thể làm gì được. Đó không phải là tinh thần khiêm nhường đúng đắn, thậm chí có phần kiêu căng khi nghĩ rằng công sức của chúng ta quyết định kết quả. Trái lại, khiêm nhường đích thực là tin tưởng dâng cho Chúa phần đóng góp ít ỏi của chúng ta và quyền năng của Ngài sẽ làm cho nó nên vĩ đại.

Sau cùng, như các môn đệ được dạy phải thu gom những phần dư thừa, chúng ta được mời gọi quan tâm cách đặc biệt đến những người bé nhỏ, đau khổ, và bất hạnh. Thế giới thực dụng và duy vật của chúng ta ngày nay đang chứng kiến sự lãng phí không chỉ là của cải vật chất nhưng chính mạng sống con người. Thiên nhiên đang rên siết và nổi giận. Nhiều anh chị em của chúng ta đang thảm thiết kêu gào. Hiệp hành sẽ chỉ là một sáo ngữ nếu sự hiệp hành của chúng ta không mở rộng đến những người đau khổ và thế giới tạo thành này.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, Chúa đã bắt đầu một trời mời đất mới nơi tình thương và công lý ngự trị. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa và hiệp nhất với nhau để cùng tiến về viễn cảnh hạnh phúc đó. Xin Thánh Thể Chúa thêm sức mạnh cho chúng con trên hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy hy vọng này. Amen.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P