Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

 Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh


TRƯỜNG SINH


T4 TUAN 3 PS.jpg


Tin Mừng   Ga 6,35-40

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Suy niệm

Trường sinh - Một đề tài nóng bỏng và bất tận nhưng cũng là niềm khao khát của bao người. Nhất là những người có quyền thế, giàu có, thế lực và địa vị. Họ được cảm nếm sự hạnh phúc ở đời này và họ mãi mơ ước một cuộc sống lâu dài không bao giờ chết. Bởi lẽ, họ thấy cuộc sống này quá ư là hạnh phúc. Bởi lẽ, họ quá giàu có, họ có quyền lực và không muốn bỏ đi tất cả khi cái chết sẽ cướp họ đi mất. Như chúng ta biết Tần Thuỷ Hoàng hay Từ Hy Thái hậu. Họ là những người có địa vị, có quyền lực và giàu có nhưng điều họ mong muốn không bao giờ thực hiện được. Mặc dù họ có làm đủ mọi phương cách, tìm đủ mọi phương thuốc và các món ăn để làm sao kéo dài được cuộc sống này, để họ được bất tử. Thế nhưng sự thật cái chết vẫn đến.

Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan trình thuật lại diễn từ tại hội đường Caphanaum. Một lời xác thực từ Đức Giêsu, một minh chứng hùng hồn về sự thật, điều Thiên sứ bày tỏ. Đó là ân phúc, là quà tặng quý giá là bảo vật mà xưa kia và cho đến nay con người vẫn hằng tiềm kiếm và mong chờ là sự trường sinh bất tử. Quả thật, chính Đức Giêsu là Đấng trường sinh và chỉ duy nhất Người mới có sự trường sinh. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền và làm chủ sự sống mà thôi. Người có quyến sự sống trên chính mình và sự sống của muôn vật muôn loài. Chính Đức Giêsu đã bày tỏ Người là “Bánh Trường sinh” và tất nhiên : “Ai ăn Người thì không bao giờ phải chết, không phải đói”(Ga 6,35). Thế nhưng sự trường sinh mà Đức Giêsu nói đến đó không phải là trường sinh của thể xác, của thể lý, của thực tại thời gian và không gian mà là trường sinh của linh hồn, của tình trạng. Đối với Thiên Chúa: Trường sinh không phải là sống mãi trên trần gian này nhưng Thiên Chúa muốn con người trường sinh trong sự sống vĩnh cửu đời sau. Trường sinh trong sự thong dong của sự thánh thiện, trường sinh trong hạnh phúc không vương tội lỗi, trường sinh vì được làm con cái  Thiên Chúa trong ân sủng của Người và hơn hết là trường sinh  được hưởng vinh quang với Thiên Chúa trong nước Người khi chúng ta không còn mang thân xác yếu hèn này nữa.

Thế nhưng liều thuốc trường sinh của Đức Giêsu đã không làm chúng ta say mê, đã không là thần dược cho con người tìm đến và hưởng dùng. Vì chúng ta chỉ lo tìm kiếm sự trường sinh nơi thể xác được sống lâu mà quên mất sự trường sinh nơi linh hồn. Hôm nay Tin Mừng Gioan đã mở ra một quà tặng vô giá, một bí mật được bật mí mà đã có một không hai, một kho báu từ ngàn xưa và cho đến tân kỳ vẫn tồn tại đó là Đức Giêsu. Người là liều thuốc trường sinh duy nhất và là bảo vật quý giá nhất. Hãy sống với Đức Giêsu, hãy đến với Người trong Bí tích Thánh Thể và hằng cầu nguyện với Người. Hầu chúng ta lãnh được bánh trường sinh của Người để nuôi linh hồn ta. Amen!

Tân Quang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang