Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH

LỄ THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ

CHÚA GIÊSU DẠY TA BIẾT CHÚA CHA

T3 TUẦN 3 PS (ĐỔI T2).jpg 

1. Tin Mừng: Ga 14, 6-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?' Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho".

2. Suy niệm:

1. Bài Tin Mừng hôm nay được Giáo hội chọn đọc trong ngày lễ hai thánh tông đồ Philipphê và Giacôbê.

Chúng ta thấy Philipphê, bày tỏ niềm khao khát được biết Chúa Cha. Ông mạnh dạn cầu xin cùng Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con".

Philipphê là người môn đệ chân chính, chân thành và chân thật. Ông không ngần ngại trình bày cho Chúa Giêsu lòng khao khát của mình với Chúa Giêsu.

Philipphê còn nhận biết mình còn nhiều giới hạn; ông bộc lộ một con người sống khiêm nhường, một người biết suy tư, muốn khám phá những chân lý cao siêu về Chúa Cha, là Đấng Thánh, cao cả, quyền năng, vượt lên trên mọi tư tưởng của phàm nhân.

Thật vậy, không một ai thấy Thiên Chúa bao giờ, ngoại trừ Đấng từ trời xuống thế. Không ai có thể biết Chúa Cha, chỉ trừ một mình Chúa Giêsu, mạc khải rõ ràng nhất về Chúa Cha.

Câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ nói riêng với một mình Philipphê, mà Ngài muốn mạc khải về Chúa Cha cho hết thảy mọi người: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” - “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy.” - Vì, “Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy.”

Như thế, lòng khao khác thực sự, chân thành của Philippê muốn biết về Chúa Cha được đền đáp, được thỏa lòng mọi ước mơ: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”

Chính nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, chúng ta nhận biết có Chúa là Cha. Chính nhờ Ngài mạc khải mà Giáo Hội hôm nay không ngừng kêu lên hai tiếng Abba – Cha ơi! Và cũng chính nhờ Ngài là con đường dẫn dắt toàn thể nhân loại đi về với Chúa Cha, và được sống trong Nhà Cha trên trời. Đúng như lời dạy của Hội Thánh: Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là Trung gian duy nhất giữa Chúa Cha và toàn thể nhân loại.

2. Qua những lời dạy của Chúa Giêsu nói với Philipphê hôm nay, mỗi  người tín hữu tìm ra bài học để sống đạo:

Tôi đi tìm Chúa, khao khát gặp gỡ Chúa là Cha để dâng lời tạ ơn Người, vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa Cha đã đổ xuống trên bản thân mình.

Tôi tin và sống niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã đến trần gian rao giảng Tin Mừng cứu độ, đã chịu chết và sống lại để phục hồi sự chết nơi chúng ta.

Tôi lắng nghe Lời Chúa dạy mỗi ngày, tôi sống và làm theo chỉ dẫn của Lời Chúa, tôi để cho Chúa Thánh Thần soi sáng và sống đẹp lòng Chúa hơn.

Mọi tín hữu đều là con cùng một Cha trên trời, nhưng nhiều khi tôi lại hay ghen tương, đố kỵ, sống bất hòa với mọi người. Chúa không muốn tôi loại trừ người anh em của mình, nhưng đón nhận anh em cùng một Cha, để yêu thương, nhân từ và thương xót lẫn nhau, theo gương Chúa Cha.

Kinh nghiệm đời sống tâm linh của thánh Philipphê, của thánh Giacôbê hôm nay, giúp chúng ta sống và làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa Cha, noi gương Chúa Giêsu hiến tế thân mình chịu tử đạo, và sống theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để cho Danh Cha cả sáng và Nước Cha trị đến.

3. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết làm sáng danh Chúa trong mọi sự, trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta, và trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Chúng ta hãy sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha, là lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy, để sống hiệp thông với Chúa là Cha, và hiệp thông với hết mọi người trong tình thương mến.

Lạy Chúa là Cha, xin cho chúng con luôn yêu mến Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết làm chứng cho Tin Mừng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết sống xứng đáng là con của Cha.

Lạy Thánh Philipphê và thánh Giacôbê tông đồ, xin cầu cho Hội Thánh và cho mọi tín hữu chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Thiên Thảo SJP