Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH

CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

T6 T4 PS.jpg

Lời Chúa  Ga 14,1-6

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? " 6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."

Suy Niệm

Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải bình tĩnh, thanh thản và vui mừng thông suốt như dòng sông an bình được tuôn trào từ Trái Tim Chúa phục sinh đến với chúng ta một cách xuyên suốt và không ngừng, bởi vì chúng ta thường hay bị lung lay bởi những hoạt động cuồng nhiệt nhưng vô ích. Do đó, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta là để mỗi người chúng ta cảm nhận và suy nghĩ về lời Chúa nói. Chúa Giêsu biết rõ nỗi lo âu xao xuyến của từng môn đệ, nên Ngài ân cần nhắn nhủ các ông hãy vững vàng, đừng ngã quỵ. Bởi vì sự ra đi của Ngài không phải là tàn lụi vĩnh viễn mà là sự ra đi dọn chỗ ở vĩnh cửu cho các ông, trong nhà Chúa Cha, để các ông được sống hạnh phúc đời đời với Ngài. Còn lời nào an ủi và khích lệ hơn cho các môn đệ giữa lúc buồn sầu. Chính Chúa Giê-su đã nói cho các Tông Đồ biết : "Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó" (Ga 14,3) ; đồng thời, Người còn giới thiệu: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).

Trong bài đọc I, thánh Phao-lô tông đồ trình bày cho người Do-thái và chúng ta biết về Chúa Giê-su chịu chết và sống lại đã thực hiện hoàn toàn đúng như lời Thiên Chúa đã hứa ngày xưa với dân được Ngài tuyển chọn, cũng như đã hoàn thành ơn cứu độ cho hết mọi người ngày nay. Khi trình bày những điều đó cho người Do-thái và cho chính mỗi người chúng ta hôm nay, thánh Phao-lô có ý mời gọi mọi người hãy tin tưởng, phó thác vào Chúa Giê-su để được sự sống đời đời.

Bài Tin Mừng hôm nay vẫn tiếp tục câu chuyện cuối cùng của Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước khi Ngài ra đi chịu cuộc thương khó. Nhưng Chúa hướng lòng các môn đệ về phía tương lai, Chúa nói đến các sự việc sẽ xảy ra. Vì thế, sau khi loan báo cuộc tử nạn và việc tông đồ Phê-rô chối Chúa, thấy các môn đệ xôn xao lo lắng, Chúa đã an ủi các ông và dạy các ông đừng hoang mang lo lắng mà hãy tin vào Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

Như vậy, chính Chúa Giê-su là Sự Thật vì chỉ một mình Người mới biết rõ về Thiên Chúa Cha và mạc khải cho chúng ta. Ta phải là sự thật. Các Thánh dạy: Những điều ta được học biết thì phải tin, tin thì phải giữ nghĩa là phải sống như mình tin. Chúa Giê-su là Sự Sống, vì chỉ một mình Người mới thông ban cho chúng ta chính sự sống siêu nhiên, sự sống của Thiên Chúa Cha. Chúa nuôi ta bằng lời của Chúa, bằng ơn Thánh và bằng chính Mình Máu Thánh Chúa. Còn trong Giáo Hội ta cũng phải nuôi sống anh chị em bằng lời cầu nguyện, bằng sự sống của Chúa dồi dào trong ta và bằng gương sáng chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Đặc biệt, Chúa Giê-su là Đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa Cha để ta thấy sự thật và để ta sống chính đời sống siêu nhiên. Như vậy, chúng ta cũng có thể là con đường, bằng rao giảng lời Chúa, bằng lời an ủi, khuyên bảo, nhưng hãy sống một đời sống trong sáng, tận tụy và đạo đức thật. Người đã dạy : “không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Vì thế, Thánh Au-gus-ti-nô quả quyết rằng: sau khi biết được con đường, ta cần phải biết mục đích nữa (Tractatus in Ioh., 69, 2; CCL 36,500), và mục đích chính là Chúa Cha. Vì thế, đối với các tín hữu Kitô, con đường dẫn đến Chúa Cha chính là hãy để cho Chúa Giê-su hướng dẫn, cho lời chân lý của Ngài dẫn dắt, và đón nhận hồng ân sự sống. Chúa Giê-su là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Con đường mạc khải Chúa mời gọi chúng ta đi vào để được hưởng sự sống đời đời. Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô.

Trong một xã hội đang phát triển thì cuộc sống ngày hôm nay cũng không ít nhiều lần làm chúng ta buồn bã, thất vọng và thậm chí chán chường không lối thoát. Nhưng chúng ta đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào Chúa, hãy phó thác đường đời của chúng ta cho Chúa. Cho dù trước mắt chúng ta không còn con đường nào để đi nữa, thì chúng ta hãy quay về với Chúa, chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ở trong Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy con đường đích thực cho cuộc đời chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-su Ki-tô mới là con đường thật, đường sự sống, đường rộng mở tha thứ hết mọi người, đường yêu thương phục vụ hết mọi người. Đường Chúa Ki-tô chắc chắn đem đến ơn bình an và cứu độ cho mọi người. Vì thế, là người Ki-tô hữu, chúng ta hãy đi trên con đường của Chúa Ki-tô, qua đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ hết thảy mọi người, kể cả những người muốn làm hại chúng ta… điều đó tuy khó nhưng vẫn có thể thực hiện được, nếu chúng ta vững vàng cậy nhờ ơn Chúa giúp.

Chính vì thế, mà Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta biết: “chính Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài đã tỏ bày mầu nhiệm về Thiên Chúa, chỉ đường cho con người tới gặp Chúa Cha và dạy họ sống thế nào cho hợp ý Thiên Chúa. Ngài mạc khải chính Ngài, Đấng thực thi sứ mạng của Thiên Chúa bằng lời nói và hành động quyền năng nơi thế gian để cứu chuộc nhân loại. Ngài là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha như chính Ngài đã nói: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Ngài là con đường dẫn đến sự thật; sự thật giải thoát con người và là sự sống sung mãn cho con người vì chính Ngài là sự sống (Ga 11, 25). Như thế, chỉ Đức Giê-su mới là con đường, là sự thật, là sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người (Ga 10, 28).

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được làm con cái Chúa ở trần gian này. Chính Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng con hãy biết lắng nghe lời Chúa, suy đi nghĩ lại như Mẹ Ma-ri-a và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Vì thế, thánh Phao-lô có ý mời gọi mọi người hãy tin tưởng, phó thác vào Chúa Giê-su để được sự sống đời đời. Trong cuộc sống hằng ngày, lắm lúc chúng ta u mê bước đi trên con đường của tiền tài, danh vọng, lạc thú… để rồi chúng ta tiến về cuối đường là đau khổ, thất vọng, và thậm chí cái chết vô vọng. Khi đó, chúng ta quên mất Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1) và “chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta chọn bước trên con đường của Chúa để đến sự sống hạnh phúc mai sau hay xa rời con đường của Ngài mà gánh lấy đau khổ muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống, xin giúp chúng con can đảm chọn Chúa và can đảm theo Chúa đến cùng. Amen. 

Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần III Phục Sinh_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí