Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG

T6 T5 PS(2).jpg 

LỜI CHÚA: Ga 15, 12-17

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

SUY NIỆM

 “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12)

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay hẳn đã quá quen với các Kitô hữu. Mỗi người dễ dàng đọc thuộc và chính xác điều Chúa Giêsu truyền dạy những ai tin nhận Người: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đây là lệnh truyền, là điều buộc phải thực hiện, là đặc nét và tiêu chuẩn kiểm định ai sẽ là môn đệ thực sự của Chúa Giêsu. Đã hẳn đạo nào cũng dạy tín đồ của mình sống yêu thương, nhưng lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu có điểm mới và khác biệt: Ngài lấy chính Ngài làm quy chuẩn cho điều Ngài truyền dạy. Hãy yêu thương nhau NHƯ Thầy yêu thương anh em.

Cụ thể, Chúa truyền cho tôi hãy yêu tha nhân NHƯ Chúa yêu tôi. Chúa Giêsu yêu tôi thế nào, Ngài cũng muốn tôi yêu tha nhân như vậy. Ngài đón nhận tôi với tất cả cái tốt xấu, sở trường sở đoản trong tôi; tôi cũng được mời gọi yêu cái tốt xấu và sở trường sở đoản của anh chị em. Ngài sẵn lòng tha thứ khi tôi xúc phạm và làm khổ Ngài; tôi cũng phải sẵn lòng tha thứ cho người làm tổn thương mình. Ngài đến để phục vụ và hiến mạng sống cho tôi, lối sống phục vụ và hiến mạng sống cho tha nhân cũng phải là lối sống của tôi.

Tính đến nay tôi theo Chúa được bao lâu? Tôi đang sống “yêu như Chúa” ở mức độ nào? Tôi có sẵn lòng sống như Chúa Giêsu vừa giúp tôi hiểu lệnh truyền của Ngài? Tôi có muốn coi đó là xác tín của tôi? Là lối sống của tôi? Tôi có muốn loan báo Tin Mừng Yêu Thương này cho tha nhân? Tôi có muốn được nhìn nhận thật với danh xưng môn đệ Thầy Giêsu?

Lạy Thầy Giêsu yêu mến, cảm ơn Chúa hôm nay đã gợi nhắc con về lệnh truyền yêu thương của Chúa. Cám ơn Chúa đã giúp con hiểu và xác tín hơn những gì Chúa muốn con sống để trở nên người môn đệ của Chúa. Xin tha thứ cho nhữg lần con biếng nhác, yếu hèn, không sống yêu thương như Chúa yêu con. Xin giúp con, từ hôm nay, thêm can đảm và kiên trì thực hiện lệnh truyền yêu thương này. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Phêrô Trần Lê Thành Nhân