Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

SỐNG HIỆP HÀNH ĐỂ THÁNH HOÁ THẾ GIAN

T7 T5 PS.jpg

Tin Mừng   Ga 15,18-21

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến một trong những não trạng thường thấy trong đời sống nhân loại và có thể nhận thấy rất rõ, rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, đề cao cái tôi của mình và sẵn sàng loại trừ những gì xem ra không giống hoặc trái ngược với mình: “thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con.”

Lối sống cá nhân này hiện rõ lên như là nguyên nhân chủ yếu của sự gãy đổ những tương quan trong cuộc sống. Quả vậy, một khi cái tôi được đề cao thái quá, người ta dễ trở nên không đủ hy sinh và không đủ bao dung để chấp nhận sự khác biệt của nhau. Thay vì cố gắng lắng nghe và đối thoại để tìm một tiếng nói chung, người ta khư khư bảo vệ và độc tôn tiếng nói của mình. Thay vì tìm thấy nơi sự khác biệt của nhau một sự bổ khuyết cho những giới hạn của mỗi người, người ta chỉ nhìn thấy sự khác biệt của người khác như là mối đe doạ cho cái tôi của mình và vì thế cần phải bị loại bỏ. Bằng cách đề cao cái tôi của mình, người ta tưởng cuộc sống của mình sẽ thú vị hơn, đáng quý hơn nhưng rốt cuộc sự tẻ nhạt và sự nghèo nàn ý nghĩa sống là những gì mà người ta nhận lại từ lối sống cá nhân đó. Thất bại trong việc tôn trọng và đón nhận sự khác biệt của nhau sẽ chắc chắn đưa đến sự thất bại của các tương quan và làm cho con người đánh mất ý nghĩa hiện hữu của mình là hiện hữu với, hiện hữu nhờ và hiện hữu cho người khác.

Lời cảnh báo của Chúa Giêsu về sự thù hằn mà thế gian dành cho các môn đệ không nhằm cổ xuý một lối sống co cụm, đề phòng hay loại trừ thế gian. Trái lại, rõ ràng Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải vượt qua cách hành xử của thế gian để chiếu toả một lối sống bao dung, nhẫn nại và đầy lòng thương xót. Thay vì đáp trả thế gian đúng với cách thức thế gian đối xử với mình, các môn đệ Chúa Kitô được mời gọi hoán cải thế gian bằng tinh thần hiệp thông, vốn là ơn gọi tự nền tảng của con người và của người môn đệ. Trên tinh thần ấy, sự hiệp hành không chỉ diễn ra trong cộng đoàn các môn đệ nhưng còn phải được mở rộng đến những người ở ngoài cộng đoàn ấy nữa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ thế gian sẽ thù ghét các môn đệ của Chúa vì Chúa đã chọn họ ra khỏi thế gian. Tuy nhiên Chúa vẫn để các môn đệ sống giữa thế gian như ánh sáng, như muối men để họ dùng tinh thần yêu thương và tha thứ của Tin Mừng mà biến đổi và thánh hoá thế gian. Xin cho chúng con đừng sợ hãi, đừng trốn tránh, cũng đừng để chúng con bị cuốn vào tinh thần của thế gian nhưng giúp chúng con luôn trung thành thuộc về Chúa và can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa thế gian. Amen.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P