Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên

XÁC TIN NIỀM TIN VÀO CHÚA

t2t6.jpg

LỜI CHÚA: Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

SUY NIỆM

Con người ngày nay dường như lạc xa niềm tin vào Chúa. Họ chỉ tin vào những gì thấy được, nhờ khoa học. Con người còn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong thế giới, trong cuộc sống và trong tâm hồn con người. Không tin, không đến với Chúa, cũng không yêu mến Ngài!

Bài Tin mừng thuật lại việc những người biệt phái cố chấp không, nên đòi Chúa làm dấu lạ. Chúa đặt vấn đề với họ:"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"

Chúa Giêsu đến trần gian, ban ơn cứu độ cho loài người. Chúa không đòi hỏi hay yêu cầu con người điều gì khác hơn là niềm tin vào quyền năng và tình thương của Chúa.

1.Nhiều người nhận ra Chúa cứu độ

Có nhiều người đau yếu bệnh tật, phong hủi, đui mù, què quặt, cả những người bị ma quỷ ám hại,…đến xin Chúa chữa, đều được Chúa thương và chữa lành. Khi chứng kiến những phép lạ Chúa làm, nhiều người Do Thái kinh ngạc, trầm trồ trước quyền năng của Chúa. Họ nói: “Một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Họ đã tin vào Chúa. Có người sau khi được chữa khỏi bệnh, hay thoát khỏi ma quỷ ám, còn đòi đi theo làm môn đệ Chúa. Những người ở khắp nơi, đã tuôn đến với Chúa ngày càng đông. Và hầu hết những người đón nhận ơn phép lạ có đức tin vững mạnh, họ rao truyền danh Chúa cho người khác.

2.Người Biệt phái cố chấp

Tuy nhiên, trước bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu làm, thì chỉ những người biệt phái lại cố chấp không tin vào Chúa. Họ đòi hỏi Chúa cho họ thêm những dấu lạ từ trời nữa. Không phải vì họ ưa thích, mong mỏi, trái lại vì họ thiếu thiện chí, họ không chú ý tìm chân lý nhưng chỉ để thử Chúa Giêsu. Lòng dạ của những người cứng tin này, làm cho Chúa Giêsu buồn lòng, nên Ngài không thể làm gì được cho họ được. 

"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào".

3.Tôi xác tín niềm tin nơi Chúa!

 Hôm nay, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình:

Tôi  có tin và yêu mến Chúa hay không?

Tôi có nhận ra tình thương của Chúa đã làm cho tôi hay không?

Tôi có tin vào Tin Mừng của Chúa có sức thánh hóa, biến đổi tâm hồn của tôi hay không?

Tôi có chấp nhận quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa xua trừ ma quỷ, chữa lành những tật nguyền nơi tâm hồn tôi hay không?

Tôi có khiêm tốn, cậy trông và phó thác cuộc đời tôi cho Chúa không?

Tôi có năng cầu nguyện cùng Chúa và xin Ngài gìn giữ, bảo vệ tôi trong vòng tay yêu thương và quyền năng của Ngài hay không?

Chúng ta xác tín niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Chỉ có Chúa mới đem đến cho tôi chân lý đích thật. Chỉ có Chúa mới giải thoát tôi khỏi quyền lực của ma quỷ, sự dữ và tội lỗi. Chỉ có Chúa mới ban ơn lành, bình an và hạnh phúc cho tôi, cho gia đình tôi và cho con người.

4.Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu những người biệt phái cố chấp trước quyền năng và ơn cứu độ của Chúa ban. Xin cho chúng con đừng mù lòa trước những hành động tốt lành của Chúa.

Xin Chúa thương xót con người khổ đau, đang cần đến Ngài. Xin thánh hóa chúng con, để chúng con cũng biết làm đều tốt lành cho mọi người, nhờ đó họ nhận biết Chúa là Thiên Chúa yêu thương. Amen.

LM. DUY KHANG


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Bertrand Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     SUY NIỆM TIN MƯNG THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN B_Nt. Maria Chinh Anh, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm B-LM. ĐAN VINH - HHTM.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm B_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN VI QUANH NĂM A: BIẾN ĐỔI ĐỂ NÊN GIỐNG CHÚA_ Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Xuân Hạ (OMI)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm C_Lm. Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên: KIỆN TÒAN LUẬT CŨ BẰNG LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG_ Lm. Đan Vinh
     CHÚA NHẬT VI TN A: TÌM CHÚA VÌ YÊU MẾN HAY TÌM SỰ DỄ DÃI? _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     ĐÊM GIAO THỪA ẤT MÙI 2015: TẠ ƠN TRỜI ĐẤT. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần VI Thường Niên: BÁNH VÀ MEN. Nt. Maria Phương Trâm
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần VI thường Niên: ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN. Lm. Peter. Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB