Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

CẦU XIN ƠN HIỆP NHẤT

 CN6PSB.jpg

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

(20) Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,

nhưng còn cho những ai

nhờ lời họ mà tin vào con,

(21) để tất cả nên một,

như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha

để họ cũng ở trong chúng ta.

Như vậy, thế gian sẽ tin rằng

Cha đã sai con.

(22) Phần con, con đã ban cho họ vinh quang

mà Cha đã ban cho con,

để họ được nên một

như chúng ta là một:

(23) Con ở trong họ và Cha ở trong con,

để họ được hoàn toàn nên một;

như vậy, thế gian sẽ nhận biết

là chính Cha đã sai con

và đã yêu thương họ

như đã yêu thương con.

(24) Lạy Cha,

con muốn rằng con ở đâu,

thì những người Cha đã ban cho con

cũng ở đó với con,

để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,

vinh quang mà Cha đã ban cho con,

vì Cha đã yêu thương con

trước khi thế gian được tạo thành.

(25) Lạy Cha là Ðấng công chính,

thế gian đã không biết Cha,

nhưng con, con đã biết Cha,

và những người này đã biết

là chính Cha đã sai con.

(26) Con đã cho họ biết danh Cha,

và sẽ còn cho họ biết nữa,

để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ,

và con cũng ở trong họ nữa".

Suy Niệm:

Trong Kinh thánh, Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện cho sự hiệp nhất như cảnh gà mẹ túc con dưới cánh (x. Mt 23, 27), như bầy chiên một chủ chiên (x. Ga 10, 16), như hình ảnh cây nho (x. Ga 15, 1). Thánh Phaolô còn nói tất cả chúng ta là một như cùng một thân xác có nhiều chi thể tuy khác nhau (x. Eph 2,14-18). Chúng ta là những viên đá sống động trong một đền thờ duy nhất của Thiên Chúa (x. Eph 2, 19-22).

Một trong những mong ước tha thiết nhất của Chúa Giêsu trước khi xa rời các kẻ thuộc về Ngài, đó là họ hiệp nhất nên một với nhau. Ngài biết rõ sự hiệp nhất có một giá trị và một hiệu năng truyền giáo đặc biệt. Sở dĩ thế, vì Thiên Chúa và Nước Trời là những mầu nhiệm, những thực tại vô hình người ta không dễ gì tin, bởi mắt phàm không thấy. Trái lại, khi nhìn thấy đời sống yêu thương, hiệp nhất của các tín hữu, người ta sẽ dễ nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa và của Nước Trời.

Chúa Giêsu tha thiết muốn rằng sự hợp nhất đó phải được như sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa Ba Ngôi “Như Cha ở trong con và Con ở trong Cha”. Như vậy sự hiệp nhất không thể là giả tạo như sự hiệp nhất của hai cây gậy buộc lại làm một với nhau thành một. Cũng không phải như hai người bạn đi đường cùng nhau, cùng một mục đích, cùng một mối lợi, nhưng là nhắm lợi riêng cho mình. Cho nên cái cần bắt chước Ba Ngôi đó là Tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vậy cái gì làm nên một thân cây là cùng một nhựa sống thì cái làm nên sự hiệp nhất trong Giáo hội là tình yêu. “Người ta cứ dấu này nhận ra anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Yêu thương nhau đó là dấu hiệu của sự hiệp nhất. Hiệp nhất là dấu hiệu để người khác nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Vậy thì điều kiện tiên quyết của sự hiệp nhất là Tình yêu. Nhưng phải là thứ tình yêu của Thiên Chúa, bắt nguồn từ Thiên Chúa, phải có Chúa ở giữa làm giềng mối cho mọi sinh hoạt thì mới nên một được.

Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã diễn tả sâu sắc về giá trị tông đồ của sự hiệp nhất, ngài nói: "Lời di chúc thiêng liêng của Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng sự hiệp nhất giữa các môn đệ không những là bằng chứng chúng ta là môn đệ Ngài, nhưng còn là bằng chứng Ngài được Chúa Cha sai đến và đó cũng là trắc nghiệm về sự đáng tin của các kitô hữu và của chính Đức Kitô".

Có hiệp nhất với nhau, các kẻ tin mới tỏ ra mình không phải là những con người bị chia rẽ bởi những tranh chấp, nhưng là những con người trưởng thành trong đức tin, có khả năng gặp gỡ nhau nhờ việc cùng tìm kiếm chân lý cách chân thành và vô vị lợi. Như thế, sự hiệp nhất chứng tỏ chúng ta là môn đệ Chúa, chứng tỏ chúng ta là những con người trưởng thành, và đó là lý do thu hút người ngoài để họ dễ tin vào lời chứng của chúng ta.

CẦU NGUYỆN

 Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con tình yêu của Chúa, để chúng con yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, yêu mến nhau hơn, và để qua đời sống yêu thương đó, mọi người nhận biết chúng con đang sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa, và chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.

 

Lm. J.P


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B-LM. ĐAN VINH HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh- Lm. Giuse Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh -Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh_Tam Thái
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B- LM. ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh_Lm. Quốc Huy