Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Yêu thương là linh hồn của lề luật

1299114687love_jesus.jpg

LỜI CHÚA, Lc 11, 42 – 46

      (42) Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. (43) Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. (44) Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay".

     (45) Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" (46) Ðức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

SUY NIỆM

          Sứ điệp chính của Tin mừng hôm nay là nhắm đến cách thức tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Nhưng cách thức cũng như tinh thần tuân giữ lề luật mà hôm nay Đức Giêsu mời gọi đặc tính yêu thương. Yêu thương được xem như một cách thế căn bản và thiết yếu trong thi hành lề luật và công lý. Điểm mới này mà Đức Giêsu nhắm tới là việc kiện toàn lề luật.

           Lề luật của Thiên Chúa đặt trên nền tảng tình yêu. Các nhà thông luật tự xem mình là những người nghiên cứu và biết rất rõ về luật. Họ còn chia luật của Thiên Chúa thành những khoản luật nhỏ. Họ quá tập trung vào khoản luật. Chính những điều này đã mang lại gánh nặng lề luật và những điều buộc đôi khi không cần thiết. Những gánh nặng này làm chết đi tinh thần yêu thương của lề luật – yêu Thiên Chúa và những người thân cận. Những nhà thông luật lại mang con người đến chủ nghĩa vụ luật – người Pha-ri-sêu – thay vì chạy đến với Thiên Chúa. Khi chạy đến với Thiên Chúa, con người sẽ tuân giữ lề luật cách nhẹ nhàng và không đặt gánh nặng chồng chất lên cho người khác.

          Đừng chất gánh nặng lên người khác nhằm giúp con người biết tạ ơn Thiên Chúa và có tinh thần chia sẻ với người nghèo đói, neo đơn trong việc tuân giữ lề luật. Lề luật giúp con người vừa dâng lên Thiên Chúa những hoa lợi, vừa chia sẻ với anh em đồng loại. Đức Giêsu đã lên án những người Pha-ri-sêu trong bài Tin mừng hôm nay. Các nhà thông luật đã đặt thêm những gánh nặng không cần thiết trên những người khác. Họ đã xao lãng thực thi công bình, lòng bác ái, đặc biệt với những người nghèo và người đau yếu. Như vậy, kiện toàn lề luật mà Đức Giêsu muốn con người thực thi là chính tình yêu. Yêu thương là linh hồn của lề luật.

          Yêu thương là chu toàn lề luật. Yêu mến Thiên Chúa và người thân cận chính là giới răn của Thiên Chúa. Chính tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn từ chính Ngài đến với con người. Chính tình yêu vô điều kiện nhằm mang lại tất cả những điều thiện hảo cho con người. Một yêu thực sự luôn đón nhận và tan đi gánh nặng cho người khác. Như Thánh Phao-lô đã khẳng định: “Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào trong chúng ta” (Rm. 5,5). Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với người khác?

         Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa lòng yêu mến Thiên Chúa và người thân cận như chính mình. Xin cho chúng con biết nhận ra lề luật của Thiên Chúa là đặt trên nền tảng tình yêu. Xin giúp chúng con biết luôn chia sẻ với người thay vì đặt những gánh nặng cho người khác. Cuối cùng, giúp mỗi người chúng con tinh thần yêu thương qua sự thực thi công bình và bác ái đến từng người mà chúng con gặp.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - Đa-minh Trần văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Nt . Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XXVIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Duy Khang