Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 14

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI

t3t14qn.jpg

LỜI CHÚA: Mt 10, 1-7

1Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các  thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :

“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. 6Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.

SUY NIỆM:

“Hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10, 7).

1. Một chút chạnh lòng hoặc một chút tủi thân! Phải chăng đó là cảm xúc của tôi, bạn, anh chị và quí vị sau khi đọc Trình Thuật hôm nay, trong tư cách một tác viên Tin Mừng ? Có phải ta chẳng được ban “quyền” gì mà vẫn “phải” ra đi, “phải” lên đường thi hành sứ vụ?

Hơn nữa, ta có thể rơi vào cơn cám dỗ rằng vì thiếu quyền nọ quyền kia nên sứ vụ của ta cứ đầy những khó khăn và không thiếu những thất bại. Thậm chí ta còn lạc đường với những suy nghĩ, cách thức, ngôn ngữ và lối sống không giống với sứ điệp Tin Mừng.

Đặt những kinh nghiệm và “thành tích” sứ vụ của ta dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay và ơn soi sáng của Thánh Thần, ta nhận ra rằng:

2. Chẳng đợi quyền trừ quỷ, hẳn ta đã từng chứng kiến anh chị em được ơn hoán cải và tha thứ sau những sai lạc hoặc lỗi tội; được ơn tin tưởng, cậy trông và phó thác sau những nghi nan hoặc ngã lòng; ơn tìm lại niềm vui và sức sống sau những chán chường hoặc bế tắc; …. Đó đã là những phép lạ rồi. Ở đâu có phép lạ, ở đó Chúa đang hiện diện, ở đó Nước Trời đang hiển thị.

Thành thử chẳng có lý do gì để ước mong hay vọng tưởng những quyền phép lạ thường, nếu tác viên Tin Mừng đủ khiêm nhường ý thức mình được Giáo hội sai đi nhân danh Chúa Giêsu để tận tâm trong sứ vụ; đủ vững tin hầu phó thác mọi sự cho Đấng đã sai mình đi và phục vụ như một học trò dễ dạy của Chúa Thánh Thần.

3. Chứng tá khiêm nhường và tin tưởng của tác viên Tin Mừng đủ để trở thành lời đọng sâu và vang xa Nước Trời đã đến gần. Ngược lại, ta sẽ không thấy phép lạ nào và cũng sẽ chỉ tìm cách rao giảng chính mình, vui đắp uy tín và thu lợi cho mình mà thôi. Sự phản bội này đớn đau và đáng thương biết nhường nào.

Hãy để Chúa Giêsu cho ta biết mức độ khiêm nhường trong ý thức được sai đi và độ mạnh của đức tin trong ta trên hành trình sứ vụ.

4. Lạy Thầy Giêsu yêu mến, xin củng cố niềm tin trong con. Xin khơi lại trong con ngọn lửa tin-cậy-mến Thầy từng thắp trong con. Xin giúp con trung thành rao giảng Nước Trời như chính Thầy và các bậc tiền bối của con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm A-Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên -Lm. J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên- MM Tân, SJ.
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên-Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP